Archiv pro ‘Aktuality’ Category

Do nové sezóny 2022 s novým úlovkovým lístkem

Chtěli bychom informovat naše členy, že na sezónu 2022 bude nový formát úlovkového lístku. Bude se jednat o formát A4 (formát „harmonika“ již nebude) a nejzásadnější změna u této povolenky je, že zcela zmizela „zadní strana“ se sumářem úlovků a docházek.
Zároveň je na novém formátu úlovkového lístku pro docházky o 28 řádků méně. Vyzýváme proto všechny „rybářské turisty“, kterým nestačí 98 řádků, aby si při zakoupení povolenky na rok 2022 vyžádali rovnou druhý úlovkový lístek.

Dle informace ČRS byly důvodem změny špatně vyplňované sumáře některými rybáři, které tak byly mnohdy zavádějící a negativně oblivňovaly výslednou statistiku.
Nově se tak bude statistika na ČRS vyhodnocovat přímo z docházek. Náklady na tisk tohoto typu úlovkového lístku jsou určitě nižší, nicméně vzhledem k tomu že statistické vyhodnocení povolenky pouze z docházek je časově náročnější, budou finanční náklady placené za toto vyhodnocení externím firmám zhruba 3,5x vyšší.

Povinnost vyplnit sumář na zadní straně úlovkového lístku za sezónu 2021 samozřejmě nadále platí a její nedodržení bude samozřejmě zatíženo zvýšeným poplatkem.

 

Ulovkovy list_2022

Nedostatky ve vyplňování úlovkových lístků

Anketa uveřejněná v časopisu Rybářství na téma „S jakými nejčastějšími nedostatky se setkáváte při zpracování odevzdaných úlovkových lístků“ jen potvrzuje i naše zkušenosti s odevzdanými úlovkovými lístky členů naší místní organizace.

 • špatně a nekompletně sečtené docházky
 • součty úlovků
 • naznalosti čísla revíru či podrevíru
 • nečitelné nebo špatně čitelné záznamy
 • sloupec „Počet docházek“ zůstává často nevyplněný, jakoby někteří rybáři ani netušili k čemu slouží

Žádáme proto všechny naše členy, aby své úlovkové lístky odevzdávali řádně a správně vyplněné. Vaše záznamy jsou statisticky vyhodnocovány a na základě těchto statistických výsledků se rozhoduje i o zarybňování revírů. Vzhledem k tomu, že ČRS musí zpracovat přes 66 tisíc povolenek, jistě chápete, že každé špatné, nesprávné či nečitelné vyplnění povolenky ze strany Vás, rybářů celou práci jenom zdržuje a komplikuje. Zároveň věříme, že finanční postihy za špatně vyplněné či pozdně nebo vůbec neodevzdané úlovkové lístky po přečtení članků chápete.

Je třeba si zároveň uvědomit, že pokud se situace s vyplňováním povolenek v členské základně nezlepší, ČRS může po svých zkušenostech přistoupit k razantním postihům.

Poslední šance k zakoupení povolenky pro sezónu 2021…

Chtěli bychom informovat všechny naše členy, že úřední hodiny a prodej povolenek u naší organizace Praha 4 Modřany končí poslední čtvrtek v květnu 2021. Nadcházející tři týdny tak máte poslední příležitost k zakoupení povolenky k rybolovu na sezónu 2021.

Na Farský rybníček můžete standardně přijít od 15:00. Stále máme v nabídce povolenky mimopstruhové územní („pražské“) a celosvazové a také i poslední dva kusy povolenek celosvazových, pstruhových.

11. 02. 2021 máme bohužel ZAVŘENO

Krásné Vánoce všem a PF 2021

ČRS MO Praha 4  Modřany přeje všem svým členům krásné vánoční svátky, úspěšné vykročení do roku 2021 a zejména spoustu krásných úlovků.

Petrův zdar.

 

 

Prodej povolenek 2021 – Upřesnění

Na základě dopisu, který jsem obdrželi od jednatele ČRS ÚS hl.m. Prahy s organizačními pokyny pro organizování prodeje povolenek, se naše organizace rozhodla rozšířit úřední hodiny a to následovně :

 • v měsíci lednu budeme zahajovat od 2. týdne, konkrétně od čtvrtka, 7.01.2021 v čase od 15 do 18:00

 • celý leden Vám pak budeme k dispozici vždy každé úterý a čtvrtek ve standardním čase, tzn. od 15 do 18:00

Podle zájmu pak operativně vyhodnotíme, zda úřední hodiny přidáme i v únoru nebo zda se vrátíme jen ke standardním čtvrtkům.

Uvedená opatření zavádíme z toho důvodu, abychom předešli tvorbě front, které jsou v období pandemie COVID 19 nežádoucí. Věříme, že dané opatření přijmete pozitivně. Na oplátku Vás žádáme o důsledné dodržování všech pravidel, která jsme pro areál Farského rybníčku během úředních hodin vyhlásili.

 

Prodej povolenek pro sezónu 2021

Vážené kolegyně rybářky, Vážení kolegové rybáři…..

Každý rok, Vás obvykle touto dobou standardně informujeme o zahájení prodeje povolenek na nadcházející sezónu. Letošní rok je ale „celý vyjímečný“ a proto bude vyjímečné i toto oznámení.

Tentokrát bychom Vás rádi informovali, že bychom si přáli aby byl prodej povolenek na sezónu 2021 zahájen ve čtvrtek 7.1. 2021 a to od 15:00 na Farském rybníčku, nicméně s ohledem na nekončící koronavirovou krizi, která nás svírá již pomalu celý rok, opravdu nevíme jak to všechno ještě bude. Pro příklad uvedu skutečnost, kdy vláda povolila například otevřít restaurace, aby je následně za 14 dní opět uzavřela. Mnoho lidí je navíc z celé situace psychicky unavených a mnozí z nás bojují opravdu i o ekonomické přežití. Bohužel jsou některá vládní omezení tak zmatečná, že se dnes vyznat v tom co je povoleno a co je zakázáno je často hodně složité. Abychom se vyhnuli případne pokutě za to, „že máme otevřeno“, odeslali jsme dnes, 14.12.2020 e-mail na ČRS ÚS hl.m. Prahy s žádostí o stanovení jasných pravidel a podmínek k prodeji povolenek a članských známek členům našeho spolku.Veříme, že odpověď s jasnými pravidly obdržíme co nejdříve.

Každopádně pokud nebude prodej povolenek zakázán, budete muset na 100% počítat s pravidly, která musíte v zájmu ostatních dodržovat a respektovat. V opačném případě vystavíte náš spolek nepříjemnostem s městskou či státní policií, které mohou skončit i uzavřením a velkou pokutou. Jakékoliv nedodržení stanovených pravidel nás bude opravňovat k okamžitému uzavření a ukončení prodeje…..a to bez vyjímky.

Vyzýváme proto všechny z Vás k dodržování následujících pravidel :

 • Zvažte, zda potřebujete povolenku k rybolovu od prvního lednového týdne. Vyvarujme se prosím na letošní rok front zájemců, které byly vždy 1. a 2. týden opravdu velké.
 • Nečekejte na otevření hodinu i více předem a neshlukujte se prosím před brankou na ulici.
 • Pří příchodu na Farský rybníček udržujte prosím mezi sebou minimálně dvoumetrové rozestupy.
 • Bez roušky na ústech a nosu bude vstup do prostoru Farského rybníčku zakázán.
 • Začátek čekajících bude na Farském rybníčku u studny (pravděpodobně označeno páskou). Od této zóny pak budete přicházet k prodejnímu okénku jednotlivě a dokud se zájemce o povolenku do této zóny od okénka nevrátí, nesmí dále vstoupit kdokoliv další.
 • U prodejního okénka si před tím, než nám cokoliv předáte, jako první věc vydesinfikujete ruce připravenou desinfekcí.
 • Jakmile si vyřídíte veškeré náležitosti, bez jakéhokoliv dalšího prodlení odejdete z areálu Farského rybníčku a nebudete se shlukovat a ani diskutovat s ostatními rybáři, čekajícími až na ně přijde řada.

Všechny rybáře, kteří si přijdou vyřizovat povolenku pro více jak dva (včetně jeho samého) žádáme, aby tuto skutečnost oznámili ostatním, kteří čekají za nimi ve frontě.

Věříme, že daná pravidka budete chápat a nebudete nás jejich nedodržováním nutit k ukončení prodeje.

„…….může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné, co s tím můžeme dělat…….“.

Jinak k zakoupení budou tzv. „pražské územní povolenky, celosvazové povolenky a letos podruhé i několik povolenek středočeských“. Pro členy, kteří si objednali povolenky „celorepublikové“ bude připraven i tento druh povolenky. Vydávání povolenek pro sezónu 2021 končí 27.5.2020 (pokud nebude stanoveno jinak).

Opakovaně bychom chtěli připomenout, že řádně a správně vyplněné úlovkové lístky 2020 musíte bez vyjímky odevzdat do 15.1.2020. Nemusíte s nimi chodit samozřejmě osobně, ale stačí je vhodit do schránky na Farském rybníčku nebo u Bily v ulici „K Vltavě 56“. U nevyplněného nebo pozdně odevzdaného úlovkového lístku zaplatí jejich držitel zvýšený poplatek 200,- Kč, a to za každý z výše uvedených prohřešků zvlášť.

ČRS MO Praha 4 Modřany jsou na Facebooku

Náš spolek ČRS-MO Praha 4 Modřany založil od 1.1.2018 vlastní stránku na facebooku. Pod touto stránkou byla zároveň spuštěna uzavřená skupina „Spolek rybáři Modřany“, která je určena pro členy ČRS MO Praha 4 Modřany.

Přístup do uzavřené skupiny mohou naši členové získat po zaslání žádosti o přihlášení do skupiny. Vedle této žádosti je třeba ještě připojit informace o Vašem jménu, příjmení a datu narození, abychom do skupiny vpustili pouze naše členy.

Věříme, že zřízení stránek „Rybáři Modřany“ na facebooku uvítáte a že se tyto stránky budou rozvíjet díky příspěvkům nás všech. Na výše uvedený facebookový profil se dostanete kliknutím na logo „Like us on facebook“ v tomto příspěvku.

24 hodinový rybolov na čtyřech pražských revírech

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR sp.zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9.6.2017 s nabytím právní moci dnem 12.6.2017 byla pro roky 2017 až 2019 Českému rybářskému svazu Územnímu svazu města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu na následujících čtyřech rybářských revírech podle níže uvedených pravidel: 401 029 Labe 20, 401 011 Sázava 5, 401 018 Vltava 6, 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech těchto revírech je povolen lov ryb také v období od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. a od 00:00 hod. do 06:00 hod. Lov ryb v měsíci září v rámci povolené výjimky je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna při lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. od 00:00 hod. do 06:00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. V případě pokračování lovu po 24. hodině je lovící povinnen zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

Všem sportovním rybářům přejeme příjemně strávené chvíle u rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy a bohaté řádně zapsané úlovky.

Dodatek pro rok 2017 – Ustanovení zákona č.99/2001 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vážení kolegové rybáři,

rádi bychom Vás seznámili s dodatkem nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. k popisu revírů pro rok 2016 a 2017 :

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:
(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vypuštěn text:
(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Doplněn nový bod 1 a další body včetně původního bodu 1 přečíslovat vždy o jedno číslo vyšší:
(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

Doplněn pod písm. c) okoun říčníh:
(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Sander lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius).