Archiv pro Prosinec, 2016

Evidence úlovků 2016

Vážení kolegové rybáři.

Pražští rybáři s celosvazovou povolenkou vykazují na pražských revírech trvale malé množství ponechaných (zapsaných) úlovků ryb. V průměru pouze 6 kg ryb na jednu CS povolenku. Přitom rybáři v ostatních krajích vykazují v průměru od 9 do 14 kg a v jednom územním svazu je to dokonce až 20 kg.
Průměrná množství zapsaných kilogramů úlovků na jednu územní povolenku se však v jednotlivých krajích kupodivu příliš neliší.

Tyto uvedené disproporce mají za následek snižování příjmů pražského územního svazu z celosvazového rybolovu.
Podle stávajících pravidel obdrží příslušný územní svaz, na jehož revírech byla ryba ulovena, za každý zapsaný kilogram ryb do úlovkového lístku celosvazové povolenky v průměru 115,-Kč.
Množství vykázaných kilogramů úlovků ryb ulovených na vlastních revírech je jediným kritériem pro přerozdělování příjmů z prodeje celosvazových povolenek v rámci celého Českého rybářského svazu.
A tak každý rok jen čekáme na to, kolik kg ryb naši rybáři držitelé CS povolenky zapíší.

Trvale nízká úroveň zapsaných úlovků na pražských vodách, jako jsou například revíry ÚN Slapy, Berounka 1 a 2, Hostivař, ÚN Vrané, Sázava 5, 11 a 12, Rokytka 1,Vltava 6, Labe 20 a 20A ad., vede postupně k odčerpávání finančních prostředků Územního svazu města Prahy určených pro zarybňování pražských revírů.
Pokud budou i nadále na pražských vodách vykazovány tak nízké úlovky, pak bude Územní svaz města Prahy nucen zvažovat omezování zarybňování svých revírů.

Nyní je to jen na Vás. Nezapsané úlovky mohou vést i k názoru, že není třeba obsádky
ryb v našich pražských revírech tak často a v takové míře jako doposud doplňovat. Chcete-li na svých domácích pražských vodách i nadále kvalitně rybařit, pak je nutné všechny ulovené a ponechané ryby řádně zapisovat.

Věříme, že tento závažný problém pochopíte a budete konat tak, abychom pro zarybňování našich společných pražských revírů měli finančních prostředků vždy dostatek.

Za řádně zapsané úlovky Vám děkuje

výbor ČRS Územního svazu města Prahy.