Archiv pro ‘Aktuality’ Category

Úřední dny pro výdej povolenek od ledna 2024

Od sezóny 2024 přecházíme na RIS

Jak jsem Vás již různými cestami informovali, od roku 2024 přechází celý ČRS, tedy i naše místní organizace na „centrální systém“ který Vás bude dotýkat zejména v oblasti výdeje povolenek a následně i kárných řízení. A co zavedení tohoto systému bude pro Vás znamenat ?

  • Zejména chceme požádat všechny držitele plastové kartičky ZTP, aby tuto kartičku předkládali společně se všemi Vašimi rybářskými doklady. Do systému RIS se přenesla data z naší členské základny, informace o držitelích ZTP tam však nejsou a musí se nově u každého zadávat, včetně čísla legitimace ZTP s daty platnosti. Pokud si „vzpomenete“, že jste držitel ZTP až poté, co Vám bude vydána „standardní“ povolenka (myšleno, nikoli cenově zvýhodněné pro ZTP…) dodatečně s tím již nic neuděláme a „cesta zpět“ bude minimálně velice obtížná…… Co nemlžeme a ani nebudeme akceptovat jsou jakékoliv „dopisy“ od lékaže si že sociální zprávy, že máte sníženou pracovní schopnost….akceptujeme JEN A POUZE plastové kartičky ZTP.
  • Všichni z Vás, kteří máte členskou legitimaci bez čárového kódu musí dostat legitimaci novou, která bude tento čárový kód mít. I to ale bude pravděpodobně na „přechodnou dobu“, neboť ČRS přemýšlí o nějaké nové formě členské legitimace. Členské známky se jinak od roku 2024 do členské legitimace nevylepují !!!!!!
  • Vzhledem k tomu, že RIS hlídá „dvojí členství“. může se u někoho z Vás stát, že jste byl z naší organizace „automaticky“ odstraněn a Vaše členství bylo vráceno do Vaší původní organizace. Toto se mohlo stát zejména v případě, že Vaše původní organizace si Vás dále vedla v aktivní členské základně a nezadala si u Vás informaci o převodu. Pokud budete v RIS vedeni u jiné organizace, bohužel Vám nebudeme moci prodat ani členství, ani povoleku a Vás případ budeme muset řešit individuálně. Je to bohužel dáno „centrálním systémem“ a „šlendriánem“ na jedné či druhé straně. V těchto případech Vás proto žádáme o schovívavost a trpělivost, než Váš konkrétní problém vyřešíme….
  • Pokud jde o členské příspěvky, dle stanov je musí každý rybář uhradit do 30.dubna 2024. V minulosti jste někteří z Vás členství platili třeba až v květnu či červnu a ačkoliv jste porušili stanovy, vždy jsme to nějak vyřešili a nědělali „z komára velblouda“. Přechodem na RIS toto ale končí…..systém si bude hlídat datum a pokud členství nezaplatíte, po 30.04.2024  přestáváte být členem ČRS. Co to pro Vás bude detailně znamenat ještě přesně nevíme. Předpokládáme, že budete nuceni zaplatit navíc i zápisné jako „nový člen“.
  • A jedno upozornění na závěr….jak bylo řečeno, RIS je jednotný centrální systém ČRS a jako takový bude evidovat i Vaše prohřešky a kárná řízení. V případě, že Vám bude povolenka zabavena, bude tato skutečnost v RIS zaznamenána a pokud budete aktuálně v trestu, systém Vám povolenku prostě neumožní vydat a to u jakékoliv organizace ČRS. To samozřejmě platí i pro povolenky hostovací.

RIS přínese spoustu nových věcí jak pro nás tak i pro Vás. Doufám a věřím, že se nám to podaří zvládnout. Zejména v počátku prosíme o jistou dávku tolerance, zdrženlivost a klid. Řvaní, urážky ani arogantní výlevy či vnášení nervozity  Vám povolenku rychleji nezařídí…spíše naopak.

Děkujeme…..

Na Orlíku si již s územní povolenkou nezachytáte…..

Mistrovství Farského rybníčku se vrací…

Uzavření ekonomiky a potažmo i celé naší společnosti v nedávné minulosti se podepsalo i na fungování místní organizace ČRS Praha 4 Modřany. Nejen že jsme nemohli uspořádat pravidelné výroční členské schůze pro naše členy, ale omezilo nás to i v uspořádání pravidelných dětských rybářských závodů, které jsme na našem Farském rybníčku organizovali již od roku 2017.

Vzhledem k tomu, že jsme se již při 1. ročníkem soutěže setkali s pozitivními reakcemi jak ze strany dětí, tak i ze strany jejich rodičů, udělali jsme z této soutěže každoroční tradici. Z výše uvedených důvodů jsme však poslední závody zorganizovali v červnu 2019 a následně měla tato naše „tradice“ tříletou pauzu.

Protože „tradice je tradice“ a protože nám letošní rok už nic zásadního nebrání soutěž uspořádat, vracíme se k těmto dětským závodům, nazvaným „Mistrovství Farského rybníčku“ a rádi uvítáme všechny dětské zájemce do 15 let o sportovní rybolov s jejich rodiči na 4. ročníku naší populární společné akce.

Závody budeme pořádat v sobotu 17.6.2023 na standardním místě, tzn. na Farském rybníčku, v ulici U Domu služeb.

Prezentace účastníků bude od 8:00 do 9:00 h, vlastní závody pak začnou od 9:00 h. Ukončení závodů předpokládáme asi ve 13:00 h s následným vyhlášením výsledků.

Závody jsou určeny pro děti a dorost do 15 let, účast je bezplatná a je určena i pro děti bez rybářského lístku. Každý účastník si vylosuje lovné místo a bude mu zapůjčen jeden rybářský prut včetně nástrah. Vlastní nástrahy budou zakázány a v případě porušení pravidla to bude důvod k diskvalifikaci. Zároveň musí mít každý soutěžící s sebou doprovod dospělé osoby, přičemž při prezentaci bude třeba odevzdat „Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů o dítěti“, který zasíláme elektronicky po přihlášení k závodům.

Přihlášky k účasti na závodech prosím zasílejte na e-mail: info@rybari-modrany.cz.

Počet přihlášených účastníků bude s ohledem na kapacitu Farského rybníčku omezen hranicí cca. 30 účastníků.

ĆRS-MO Praha 4 Modřany

Brigády pro sezónu 2023

Vážení kolegové rybáři,

Po společné úvaze jsme se tak shodli na následujících termínech společných brigád v roce 2023 :

Jarní brigády :

1. termín :  20.05. 2023 od 9:00
2. termín :  10.06. 2023 od 9:00

Podzimní brigády :

1. termín :  23.09.2023 od 9:00
Veškeré brigády se konají na „rybníčku“, ul. „U domu služeb“ v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků. Občerstvení ve formě jídla a pití je zajištěno a kromě příjemného pocitu z „práce pro dobrou věc“ zažijete snad i nějakou tu legraci.
Pouze prosíme zájemce, kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na náš e-mail : info“zavináč“rybari-modrany.cz. Podle registrace každého z Vás tak máme představu o počtu zúčastněných lidí, podle čehož následně napláujeme práce, které chceme dělat. Pokud se nezaregistrujete a v den brigády a tzv. neohlášeně příjdete, samozřejmě Vás „domů nepošleme“, ale jistý „organizační problém“ nám to samozřejmě způsobí.
Pro příklad uvedu jednu zkušenost : Na brigády se přihlásili jeden, dva lidé a ve finále Vás přišlo šest. Díky „malému“ počtu prvotně přihlášených lidí jsme nenaplánovali rozsáhlejší práci, kterou jsme chtěli udělat, nicméně pokud by se všech šest přihlásilo, bylo by možné se do toho klidně pustit. Protože se s úkolem ale prvotně nepočítalo, nebyl nakoupený materiál a tak jsme pro všech šest lidí museli tzv. „vařit z vody“ a hledat, co budou dělat a důležitější práce nám pak vlastně stála…..
Věříme, že všichni z Vás toto plně chápete a přístě se již budete na naše brigády všichni „registrovat“.
Děkujeme za pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

Roční Středočeská územní povolenka pouze pro členy Středočeského územního svazu

 

Na zaákladě schváleného usnesení územní konference StŘedočeského územního svazu ze dne 10.09.2022, ve kterých konference v bodě č.1 písmeno e) schválila statut společného rybolovu na rybářských revírech a vodních plochách provozovaných v ČRS, z.s., Středočeském územním svazu s platností od 1.1.2023, dle kterého bude možné prodat ROČNÍ Středočeskou územní povolenku povolenku pouze členovi Středočeského územního svazu nebo hostujícímu členovi v MO Stř. ÚS dle platných stanov ČRS.

V praxi toto usnesení zanmená, že člen, který je registrován u jiného než Středočeského územního svazu si již nemůže „Středočeskou povolenku“ zakoupit tak, jak tomu bylo dříve a z výše uvedeného důvodu Vám ji neprodají ani v sídle SÚS v Lahovivích. Jakákoliv snaha tuto povolenku získat by proto byla marná i tam……

Všem, kterým tat zpráva „nestačí“ předkládáme informační dopis ze SÚS ZDE :

Zásadní změny v „pracovní povinnosti“ od roku 2022

Aby se předcházelo „migraci“ členů mezi jednotlivými pražskými místními organizacemi kvůli „výhodám“, mezi které samozřejmě patří jak výše poplatlů za neodpracované brigády, tak i věková hranice k odpouštění této pracovní povinnosti, stanovil ČRS ÚSMP od 1.1.2022 nová pravidla. Od nadcházející sezóny tak docházi k výrazné změně v zásadách plnění pracovní povinnosti, které vycházejí ze směrnice ČRS ÚSMP, která byla 14.9.2021 schválena výborem ČRS ÚSMP a 21.9.2021 konferencí ČRS ÚSMP.

A jaké změny naše členy v tomto směru čekají ? Nová pravidla Vám představujeme v následujících bodech :

Základní členská pracovní povinnost představuje odpracování 10 hodin za rok pro členy v kategorii mládež a dospělí.

Od přímé účasti na pracovní povinnosti může být upuštěno s tím, že člen předpokládanou hodnotu práce uhradí v penězích. Minimální výše finanční náhrady za neodpracované brigády je 500,- CZK. Za každého člena, který uhradí pracovní roční příspěvek za neodpracované brigády, odvede místní organizace 100,- CZK na ČRS ÚSMP (ČRS Územní svaz hl.města Prahy).

Děti do 15 let jsou od pracovní povinnosti osvobozeny.

O osvobození od pracovní povinnosti u mládeže, žen, členů nad 65 let, členů v plném invalidním důchodu nebo držitelů průkazu ZTP-ZTP/P rozhoduje výbor MO ČRS. Naše MO-Praha 4 Modřany samozřejmě všechny výše uvedené skupiny z pracovní činnosti osvobozuje.

A co to ve zkratce pro každého z Vás  znamená ?

Všichni dospělí (vyjma žen) od 19 do 65 let včetně tak podléhají pracovní povinnosti nebo povinnosti neodpracované brigády uhradit. Dchází tak ke zvýšení horní hranice ze 63 na 65 let, přičemž u naší organizace bylo osvobození již po dosažení 60 let. Vzhledem k tomu, že docházelo kvůli pracovní povinnosti ke spekulativním přestupům v rámci Prahy, byla pro všechny pražské organizace tak nastavena jednotná pravidla.

Směrnici ĆRS ÚSMP „Zásady plnění pracovních povinností“ si můžete ve formátu PDF přečíst po kliknutí na náhled této směrnice.

Do nové sezóny 2022 s novým úlovkovým lístkem

Chtěli bychom informovat naše členy, že na sezónu 2022 bude nový formát úlovkového lístku. Bude se jednat o formát A4 (formát „harmonika“ již nebude) a nejzásadnější změna u této povolenky je, že zcela zmizela „zadní strana“ se sumářem úlovků a docházek.
Zároveň je na novém formátu úlovkového lístku pro docházky o 28 řádků méně. Vyzýváme proto všechny „rybářské turisty“, kterým nestačí 98 řádků, aby si při zakoupení povolenky na rok 2022 vyžádali rovnou druhý úlovkový lístek.

Dle informace ČRS byly důvodem změny špatně vyplňované sumáře některými rybáři, které tak byly mnohdy zavádějící a negativně oblivňovaly výslednou statistiku.
Nově se tak bude statistika na ČRS vyhodnocovat přímo z docházek. Náklady na tisk tohoto typu úlovkového lístku jsou určitě nižší, nicméně vzhledem k tomu že statistické vyhodnocení povolenky pouze z docházek je časově náročnější, budou finanční náklady placené za toto vyhodnocení externím firmám zhruba 3,5x vyšší.

Povinnost vyplnit sumář na zadní straně úlovkového lístku za sezónu 2021 samozřejmě nadále platí a její nedodržení bude samozřejmě zatíženo zvýšeným poplatkem.

 

Ulovkovy list_2022

ČRS MO Praha 4 Modřany jsou na Facebooku

Náš spolek ČRS-MO Praha 4 Modřany založil od 1.1.2018 vlastní stránku na facebooku. Pod touto stránkou byla zároveň spuštěna uzavřená skupina „Spolek rybáři Modřany“, která je určena pro členy ČRS MO Praha 4 Modřany.

Přístup do uzavřené skupiny mohou naši členové získat po zaslání žádosti o přihlášení do skupiny. Vedle této žádosti je třeba ještě připojit informace o Vašem jménu, příjmení a datu narození, abychom do skupiny vpustili pouze naše členy.

Věříme, že zřízení stránek „Rybáři Modřany“ na facebooku uvítáte a že se tyto stránky budou rozvíjet díky příspěvkům nás všech. Na výše uvedený facebookový profil se dostanete kliknutím na logo „Like us on facebook“ v tomto příspěvku.

24 hodinový rybolov na čtyřech pražských revírech

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR sp.zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9.6.2017 s nabytím právní moci dnem 12.6.2017 byla pro roky 2017 až 2019 Českému rybářskému svazu Územnímu svazu města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu na následujících čtyřech rybářských revírech podle níže uvedených pravidel: 401 029 Labe 20, 401 011 Sázava 5, 401 018 Vltava 6, 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech těchto revírech je povolen lov ryb také v období od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. a od 00:00 hod. do 06:00 hod. Lov ryb v měsíci září v rámci povolené výjimky je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna při lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. od 00:00 hod. do 06:00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. V případě pokračování lovu po 24. hodině je lovící povinnen zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

Všem sportovním rybářům přejeme příjemně strávené chvíle u rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy a bohaté řádně zapsané úlovky.