Archiv pro ‘Aktuality’ Category

Zásadní změny v „pracovní povinnosti“ od roku 2022

Aby se předcházelo „migraci“ členů mezi jednotlivými pražskými místními organizacemi kvůli „výhodám“, mezi které samozřejmě patří jak výše poplatlů za neodpracované brigády, tak i věková hranice k odpouštění této pracovní povinnosti, stanovil ČRS ÚSMP od 1.1.2022 nová pravidla. Od nadcházející sezóny tak docházi k výrazné změně v zásadách plnění pracovní povinnosti, které vycházejí ze směrnice ČRS ÚSMP, která byla 14.9.2021 schválena výborem ČRS ÚSMP a 21.9.2021 konferencí ČRS ÚSMP.

A jaké změny naše členy v tomto směru čekají ? Nová pravidla Vám představujeme v následujících bodech :

Základní členská pracovní povinnost představuje odpracování 10 hodin za rok pro členy v kategorii mládež a dospělí.

Od přímé účasti na pracovní povinnosti může být upuštěno s tím, že člen předpokládanou hodnotu práce uhradí v penězích. Minimální výše finanční náhrady za neodpracované brigády je 500,- CZK. Za každého člena, který uhradí pracovní roční příspěvek za neodpracované brigády, odvede místní organizace 100,- CZK na ČRS ÚSMP (ČRS Územní svaz hl.města Prahy).

Děti do 15 let jsou od pracovní povinnosti osvobozeny.

O osvobození od pracovní povinnosti u mládeže, žen, členů nad 65 let, členů v plném invalidním důchodu nebo držitelů průkazu ZTP-ZTP/P rozhoduje výbor MO ČRS. Naše MO-Praha 4 Modřany samozřejmě všechny výše uvedené skupiny z pracovní činnosti osvobozuje.

A co to ve zkratce pro každého z Vás  znamená ?

Všichni dospělí (vyjma žen) od 19 do 65 let včetně tak podléhají pracovní povinnosti nebo povinnosti neodpracované brigády uhradit. Dchází tak ke zvýšení horní hranice ze 63 na 65 let, přičemž u naší organizace bylo osvobození již po dosažení 60 let. Vzhledem k tomu, že docházelo kvůli pracovní povinnosti ke spekulativním přestupům v rámci Prahy, byla pro všechny pražské organizace tak nastavena jednotná pravidla.

Směrnici ĆRS ÚSMP „Zásady plnění pracovních povinností“ si můžete ve formátu PDF přečíst po kliknutí na náhled této směrnice.

Do nové sezóny 2022 s novým úlovkovým lístkem

Chtěli bychom informovat naše členy, že na sezónu 2022 bude nový formát úlovkového lístku. Bude se jednat o formát A4 (formát „harmonika“ již nebude) a nejzásadnější změna u této povolenky je, že zcela zmizela „zadní strana“ se sumářem úlovků a docházek.
Zároveň je na novém formátu úlovkového lístku pro docházky o 28 řádků méně. Vyzýváme proto všechny „rybářské turisty“, kterým nestačí 98 řádků, aby si při zakoupení povolenky na rok 2022 vyžádali rovnou druhý úlovkový lístek.

Dle informace ČRS byly důvodem změny špatně vyplňované sumáře některými rybáři, které tak byly mnohdy zavádějící a negativně oblivňovaly výslednou statistiku.
Nově se tak bude statistika na ČRS vyhodnocovat přímo z docházek. Náklady na tisk tohoto typu úlovkového lístku jsou určitě nižší, nicméně vzhledem k tomu že statistické vyhodnocení povolenky pouze z docházek je časově náročnější, budou finanční náklady placené za toto vyhodnocení externím firmám zhruba 3,5x vyšší.

Povinnost vyplnit sumář na zadní straně úlovkového lístku za sezónu 2021 samozřejmě nadále platí a její nedodržení bude samozřejmě zatíženo zvýšeným poplatkem.

 

Ulovkovy list_2022

Nedostatky ve vyplňování úlovkových lístků

Anketa uveřejněná v časopisu Rybářství na téma „S jakými nejčastějšími nedostatky se setkáváte při zpracování odevzdaných úlovkových lístků“ jen potvrzuje i naše zkušenosti s odevzdanými úlovkovými lístky členů naší místní organizace.

 • špatně a nekompletně sečtené docházky
 • součty úlovků
 • naznalosti čísla revíru či podrevíru
 • nečitelné nebo špatně čitelné záznamy
 • sloupec „Počet docházek“ zůstává často nevyplněný, jakoby někteří rybáři ani netušili k čemu slouží

Žádáme proto všechny naše členy, aby své úlovkové lístky odevzdávali řádně a správně vyplněné. Vaše záznamy jsou statisticky vyhodnocovány a na základě těchto statistických výsledků se rozhoduje i o zarybňování revírů. Vzhledem k tomu, že ČRS musí zpracovat přes 66 tisíc povolenek, jistě chápete, že každé špatné, nesprávné či nečitelné vyplnění povolenky ze strany Vás, rybářů celou práci jenom zdržuje a komplikuje. Zároveň věříme, že finanční postihy za špatně vyplněné či pozdně nebo vůbec neodevzdané úlovkové lístky po přečtení članků chápete.

Je třeba si zároveň uvědomit, že pokud se situace s vyplňováním povolenek v členské základně nezlepší, ČRS může po svých zkušenostech přistoupit k razantním postihům.

Brigády v roce 2021

Vzhledem k tomu, že celá naše společnost byla od začátku roku 2021 opět velice těsně sevřená  problémy s virem COVID 19, mohl se výbor naší organizace prvně sejít až 02.06.2021, což je prakticky po šesti měsících od poslední výborové schůze. Při tomto setkání výboru jsme se kromě jiného dohodli i na následujících termínech společných brigád :

Jarní brigády :

1. termín :  19.06. 2021 od 8:00

Podzimní brigády :

1. termín : 11.09.2021 od 9:00

2. termín : 02.10. 2021 od 9:00

3. termín : 16.10.2021 od 9:00

Veškeré brigády se konají na „rybníčku“, ul. „U domu služeb“ v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků.

Prosíme zájemce kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na následujících kontaktech :

e-mail : info@rybari-modrany.cz

Děkujeme pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

Poslední šance k zakoupení povolenky pro sezónu 2021…

Chtěli bychom informovat všechny naše členy, že úřední hodiny a prodej povolenek u naší organizace Praha 4 Modřany končí poslední čtvrtek v květnu 2021. Nadcházející tři týdny tak máte poslední příležitost k zakoupení povolenky k rybolovu na sezónu 2021.

Na Farský rybníček můžete standardně přijít od 15:00. Stále máme v nabídce povolenky mimopstruhové územní („pražské“) a celosvazové a také i poslední dva kusy povolenek celosvazových, pstruhových.

11. 02. 2021 máme bohužel ZAVŘENO

Krásné Vánoce všem a PF 2021

ČRS MO Praha 4  Modřany přeje všem svým členům krásné vánoční svátky, úspěšné vykročení do roku 2021 a zejména spoustu krásných úlovků.

Petrův zdar.

 

 

Prodej povolenek 2021 – Upřesnění

Na základě dopisu, který jsem obdrželi od jednatele ČRS ÚS hl.m. Prahy s organizačními pokyny pro organizování prodeje povolenek, se naše organizace rozhodla rozšířit úřední hodiny a to následovně :

 • v měsíci lednu budeme zahajovat od 2. týdne, konkrétně od čtvrtka, 7.01.2021 v čase od 15 do 18:00

 • celý leden Vám pak budeme k dispozici vždy každé úterý a čtvrtek ve standardním čase, tzn. od 15 do 18:00

Podle zájmu pak operativně vyhodnotíme, zda úřední hodiny přidáme i v únoru nebo zda se vrátíme jen ke standardním čtvrtkům.

Uvedená opatření zavádíme z toho důvodu, abychom předešli tvorbě front, které jsou v období pandemie COVID 19 nežádoucí. Věříme, že dané opatření přijmete pozitivně. Na oplátku Vás žádáme o důsledné dodržování všech pravidel, která jsme pro areál Farského rybníčku během úředních hodin vyhlásili.

 

Prodej povolenek pro sezónu 2021

Vážené kolegyně rybářky, Vážení kolegové rybáři…..

Každý rok, Vás obvykle touto dobou standardně informujeme o zahájení prodeje povolenek na nadcházející sezónu. Letošní rok je ale „celý vyjímečný“ a proto bude vyjímečné i toto oznámení.

Tentokrát bychom Vás rádi informovali, že bychom si přáli aby byl prodej povolenek na sezónu 2021 zahájen ve čtvrtek 7.1. 2021 a to od 15:00 na Farském rybníčku, nicméně s ohledem na nekončící koronavirovou krizi, která nás svírá již pomalu celý rok, opravdu nevíme jak to všechno ještě bude. Pro příklad uvedu skutečnost, kdy vláda povolila například otevřít restaurace, aby je následně za 14 dní opět uzavřela. Mnoho lidí je navíc z celé situace psychicky unavených a mnozí z nás bojují opravdu i o ekonomické přežití. Bohužel jsou některá vládní omezení tak zmatečná, že se dnes vyznat v tom co je povoleno a co je zakázáno je často hodně složité. Abychom se vyhnuli případne pokutě za to, „že máme otevřeno“, odeslali jsme dnes, 14.12.2020 e-mail na ČRS ÚS hl.m. Prahy s žádostí o stanovení jasných pravidel a podmínek k prodeji povolenek a članských známek členům našeho spolku.Veříme, že odpověď s jasnými pravidly obdržíme co nejdříve.

Každopádně pokud nebude prodej povolenek zakázán, budete muset na 100% počítat s pravidly, která musíte v zájmu ostatních dodržovat a respektovat. V opačném případě vystavíte náš spolek nepříjemnostem s městskou či státní policií, které mohou skončit i uzavřením a velkou pokutou. Jakékoliv nedodržení stanovených pravidel nás bude opravňovat k okamžitému uzavření a ukončení prodeje…..a to bez vyjímky.

Vyzýváme proto všechny z Vás k dodržování následujících pravidel :

 • Zvažte, zda potřebujete povolenku k rybolovu od prvního lednového týdne. Vyvarujme se prosím na letošní rok front zájemců, které byly vždy 1. a 2. týden opravdu velké.
 • Nečekejte na otevření hodinu i více předem a neshlukujte se prosím před brankou na ulici.
 • Pří příchodu na Farský rybníček udržujte prosím mezi sebou minimálně dvoumetrové rozestupy.
 • Bez roušky na ústech a nosu bude vstup do prostoru Farského rybníčku zakázán.
 • Začátek čekajících bude na Farském rybníčku u studny (pravděpodobně označeno páskou). Od této zóny pak budete přicházet k prodejnímu okénku jednotlivě a dokud se zájemce o povolenku do této zóny od okénka nevrátí, nesmí dále vstoupit kdokoliv další.
 • U prodejního okénka si před tím, než nám cokoliv předáte, jako první věc vydesinfikujete ruce připravenou desinfekcí.
 • Jakmile si vyřídíte veškeré náležitosti, bez jakéhokoliv dalšího prodlení odejdete z areálu Farského rybníčku a nebudete se shlukovat a ani diskutovat s ostatními rybáři, čekajícími až na ně přijde řada.

Všechny rybáře, kteří si přijdou vyřizovat povolenku pro více jak dva (včetně jeho samého) žádáme, aby tuto skutečnost oznámili ostatním, kteří čekají za nimi ve frontě.

Věříme, že daná pravidka budete chápat a nebudete nás jejich nedodržováním nutit k ukončení prodeje.

„…….může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné, co s tím můžeme dělat…….“.

Jinak k zakoupení budou tzv. „pražské územní povolenky, celosvazové povolenky a letos podruhé i několik povolenek středočeských“. Pro členy, kteří si objednali povolenky „celorepublikové“ bude připraven i tento druh povolenky. Vydávání povolenek pro sezónu 2021 končí 27.5.2020 (pokud nebude stanoveno jinak).

Opakovaně bychom chtěli připomenout, že řádně a správně vyplněné úlovkové lístky 2020 musíte bez vyjímky odevzdat do 15.1.2020. Nemusíte s nimi chodit samozřejmě osobně, ale stačí je vhodit do schránky na Farském rybníčku nebo u Bily v ulici „K Vltavě 56“. U nevyplněného nebo pozdně odevzdaného úlovkového lístku zaplatí jejich držitel zvýšený poplatek 200,- Kč, a to za každý z výše uvedených prohřešků zvlášť.

ČRS MO Praha 4 Modřany jsou na Facebooku

Náš spolek ČRS-MO Praha 4 Modřany založil od 1.1.2018 vlastní stránku na facebooku. Pod touto stránkou byla zároveň spuštěna uzavřená skupina „Spolek rybáři Modřany“, která je určena pro členy ČRS MO Praha 4 Modřany.

Přístup do uzavřené skupiny mohou naši členové získat po zaslání žádosti o přihlášení do skupiny. Vedle této žádosti je třeba ještě připojit informace o Vašem jménu, příjmení a datu narození, abychom do skupiny vpustili pouze naše členy.

Věříme, že zřízení stránek „Rybáři Modřany“ na facebooku uvítáte a že se tyto stránky budou rozvíjet díky příspěvkům nás všech. Na výše uvedený facebookový profil se dostanete kliknutím na logo „Like us on facebook“ v tomto příspěvku.