5. ročník „Mistrovství Farského rybníčku“ – 15.06.2024

V letošním roce opět pořádáme „Mistrovství Farského rybníčku“ pro děti do 15 let.

Vzhledem k tomu, že jsme se již při 1. ročníku dětské rybářské soutěže setkali s pozitivními reakcemi jak ze strany dětí, tak i ze strany jejich rodičů, udělali jsme z této soutěže každoroční tradici. A protože „tradice je tradice“,  sejdeme se na Farském rybníčku i v letošním roce, konkrétně na 5. ročníku „Mistrovství Farského rybníčku“ a uvítáme zde všechny děti do 15 let se zájmem o sportovní rybolov s jejich rodiči.

Závody budeme pořádat v sobotu 15.6.2023 na standardním místě, tzn. na Farském rybníčku, v ulici U Domu služeb.

Prezentace účastníků bude od 8:00 do 9:00 h, vlastní závody pak začnou od 9:00 h. Ukončení závodů předpokládáme asi ve 13-14:00 h s následným vyhlášením výsledků.

Závody jsou určeny pro děti a dorost do 15 let, účast je bezplatná a je určena i pro děti bez rybářského lístku. Každý účastník si vylosuje lovné místo a bude mu zapůjčen jeden rybářský prut včetně nástrah. Vlastní nástrahy budou zakázány a v případě porušení pravidla to bude důvod k diskvalifikaci. Zároveň musí mít každý soutěžící s sebou doprovod dospělé osoby, přičemž při prezentaci bude třeba odevzdat písemný „souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů o dítěti“, který zasíláme elektronicky po přihlášení k závodům.

Přihlášky k účasti na závodech prosím zasílejte na e-mail: info@rybari-modrany.cz.

Počet přihlášených účastníků bude s ohledem na kapacitu Farského rybníčku omezen hranicí cca. 30 účastníků.

ĆRS-MO Praha 4 Modřany

Leave a Reply