Dokumenty člena ČRS

Každý. kdo chce v České republice rybařit a věnovat se sportovnímu rybolovu na revírech Českého rybářského svazu, musí být členem ČRS, resp. některé z místních organizací a musí mít tyto tři základní dokumenty :

  • rybářský lístek
  • členskou legitimaci
  • povolenku (povolenky) pro lov ryb na aktuální rok na zvoleny typ revíru

Pro nové členy a zejména pro nové zájemce o členství v ČRS-MO Praha 4 Modřany Vám zde tyto tři základní dokumenty jeden po druhém představujeme.

1. Rybářský lístek :

Rybářský lístek vydávají pověřené obecní či městské úřady příslušné k vašemu bydlišti, většinou na odboru životního prostředí. Pro jeho získání musíte disponovat dokladem o získané kvalifikaci. Tím může být starší rybářský lístek, nebo potvrzení o složení zkoušky rybářských znalostí, který získáte v naší organizaci po absolvování základního školení, zakončeného testem. Školení pro nové členy organizujeme v 1. polovině daného roku. Termíny nových školení naše organizace vyhlašuje koncem předchozího roku, nejpozději během ledna.

Cena rybářského lístku dle jeho platnosti :

Platnost ryb. lístku Dospělí Děti do 15 let
30 dní 200,- CZK
1 rok 100,- CZK 50,- CZK
3 roky 200,- CZK 100,- CZK
10 let 500,- CZK 250,- CZK
neurčito 1.000,- CZK

2. Členská legitimace

Členská legitimace je vydána po úspěšném absolvování testu znalostí. Při vydání člen zaplatí zápisné a členský příspěvek.

Do členské legitimace se členům vylepují členské známky a provádí se veškeré záznamy o vydání a vrácení povolenky k lovu ryb. S ohledem na prováděné záznamy nelze bez členské legitimace členovi novou povolenku vydat.

3. Povolenka k lovu ryb

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. Platnost je nejdéle na 1 kalendářní rok. Povolenky celorepublikové umožňují rybolov na všech revírech ČRS, včetně Severní a Jižní Moravy.  Naproti tomu na povolenku celosvazovou na revírech Jižní Moravy rybařit nemůžete. Pokud jde o územní povolenky, v naší organizaci si můžete zakoupit povolenky na ravíry ĆRS ÚS hl. m. Prahy. Slengově tuto povolenku rybáři nazývají „pražská“.

Dále se povolenky dělí podle typu rybolovného revíru na mimopstruhové a pstruhové. Jak název napovídá, kromě ceny se tyto povolenky odlišují zejména revírem (pstruhové a mimopstruhové revíry), kde její držitel může rybařit.

Pořízení jednoho druhu povolenky samozřejmě nevylučuje možnost zakoupit si i jiný typ. Jsou rybáři, kteří si rovnou zakoupí jak pstruhovou tak i mimopstruhovou povolenku. Před zakoupením samotné povolenky je důležité vědět, kde budete chtít rybařit a podle toho si danou povolenku vybrat. Jednotlivé soupisy revírů kde platí ta která povolenka najdete na stránkách ČRS nebo v tzv. tištěném soupisu revírů, který má každý člen k dispozicI.