O nás

Něco o nás z minulosti a také něco ze současnosti.

Modřanští rybáři se prvně sešli na podzim roku 1963 aby projednali možnost založení své vlastní organizace. 20.9.1963 byli v restauraci „U Kubrů“ zvoleni první zástupci a na doporučení MV Praha byl následně 1.7 1964 zvolen přípravný výbor.
Ústředním výborem ČSRS bylo 20.7.1964 na výborové schůzi schváleno ustanovení rybářské organizace v Modřanech a 7.10.1964 pak proběhla ustavující schůze, kde byl zvolen definitivní výbor ve složení p. Velát – předseda, p. Sokol – místopředseda a p. Kareš – jednatel.
Do této doby byli modřanští rybáři organizováni v MO Zbraslav, nicméně po založení MO Modřany Zbraslavská organizace vyřídila bezodkladně převody rybářů z Modřan a navíc do začátků naší organizaci předala finanční dar ve výši 500 Kčs. Koncem roku 1964 měla MO Modřany 194 členů a jednoho mladistvého.

Činnost MO Modřany byla velice aktivní, mimo jiné byla postavena chata a vybudován rybník na Kamýku a organizace se rovněž podílela na stavbě rybníků a koupaliště v Píšovicích.
Chov ryb na tomto nově vybudovaném rybníku na Kamýku byl velice úspěšný neboť odlovené ryby byly následně prodávány ČSRS. Kromě těchto aktivit se dále mládežnická družstva z Modřan účastnila i různých soutěží. Během času se samozřejmě měnili i členové výboru, například v r. 1968 byl předsedou zvolen p. Sankot  , hospodářem p. Švejda nebo dále pak například pánové Frk, Krška, Macháček, Drtílek a další.(omlouváme se všem, které jsme nejmenoval).

Nynější  organizace sídlí na rybníčku v ulici U Domu služeb, který je také znám jako Farský. Pomocné prostory a poštovní adresu má současná organizace v ul. K Vltavě 2012 /56 .Vše má svaz pronajato od MÚ Prahy 12 – Modřany.

Činnost organizace spočívá zejména ve službách členům organizace, které představuji vydávání povolenek, organizování brigád, řešení případných prohřešků svých členů, školení a přijímání nových členů nebo zarybňování přilehlého revíru Vltava 6. Někteří naši členové působí jako členové rybářské stráže a provádějí kontroly chování rybářů na jim určených revírech. Kromě výše uvedeného se rybáři MO Modřany starají o  údržbu pronajatého rybníka.

Volený výbor organizace ČRS Praha 4 Modřany se pravidelně schází každý měsíc kromě prázdninových měsíců (červenec – srpen).

Informace z historie organizace byly čerpány na základě dochované kroniky ve stručné podobě.