Archiv pro Leden, 2017

Dodatek pro rok 2017 – Ustanovení zákona č.99/2001 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vážení kolegové rybáři,

rádi bychom Vás seznámili s dodatkem nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. k popisu revírů pro rok 2016 a 2017 :

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:
(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

Zvýšení nejmenší lovné míry u kapra z 35 cm na 40 cm:
(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vypuštěn text:
(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Doplněn nový bod 1 a další body včetně původního bodu 1 přečíslovat vždy o jedno číslo vyšší:
(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

Doplněn pod písm. c) okoun říčníh:
(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Sander lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius).