Od 13.01.2022 obnovujeme úřední hodiny

FAQ-Covid : Odpověď na Vaše dotazy

Vážené rybářky, vážení rybáři,

Nezastíráme, že situace do které jsme se díky „Covid karanténě“ našeho pokladníka dostali, nás nepříjemně zaskočila a způsobila nám nemalé komplikace. To poslední, co aktuálně potřebujeme, je arogance a vulgarita některých našich členů, kteří si na nás vylévají svou zlost, protože „teď hned“ nemají svou povolenku a nemohou jít okamžitě na ryby. Jiní mají zase starost, že zaplatí cenu za roční povolenku, ale dostanou ji až v 2. polovině ledna, čímž ji mohou využívat jen 347 dnů místo 365.
Vesměs nikdo nebere v potaz fakt, že v této situaci může jít klidně i o lidský život, a nějaká „povolenka“ je vůči tomu opravdu nicotná……
Prostě, pokud věci fungují, jsou brány jako samozřejmost, pokud se ale vyskytne jakýkoliv problém, okamžitě to od některých arogantních členů „nevybíravě schytáme…..“
Na dotazy mnohých z Vás se proto pokusím vysvětlit jádro problému.

Pokladník má z popisu své funkce na „svou osobu“ podepsán předávací protokol a hmotnou odpovědnost za známky převzaté od Územního svazu, které nelze „jen tak“ předat v tašce přes plot. Přebírající by musel protokolárně a fyzicky převzít pokladnu a všechny ceniny, čímž by se vystavil kontaktu s infikovaným, dostal se do zákonné karantény a chod naší organizace by tak totálně paralyzoval.
Na dnešní schůzi výboru jsme se samozřejmě shodli, že nechceme dopustit další případné eskalování problému a promýšleli jsme další postup, jakým bychom bezpečně zajistili předání povolenek a pokladny. Dle informace které máme se pokladník příští týden podrobí dalšímu PCR testu, podle jehož výsledku se dále zařídíme.
…..prodej buď zahájí 18.01.2022 „bezinfekční pokladník“ osobně, nebo v opačném případě zajistíme předání pokladny a povolenek a pokud to bude minimálně trochu možné, prodej zahájíme v zastoupení s pomocí ostatních členů výboru naší organizace.

U tohoto bodu bych se trochu zastavil a zmínil se o zásadním problému naší organizace, kterým je personální obsazení. Věkový průměr členů našeho výboru je cca. 70 let, počet členů je aktuálně 7, přičemž aktivně se mohou na prodeji povolenek podílet pouze 4 členové (včetně pokladníka). Na konci roku 2021 jeden z našich členů zemřel, druhý je aktuálně těžce nemocen a zbylí dva jsou zaměstnání a nemohou si dovolit prodávat povolenky ve všední den v pracovním čase od 15:00. Jen pro porovnání, organizace které mají +/- stejný počet členů mají 10 členů výboru + 3 členy v kontrolně revizní komisi. My jsme vůči nim -6 členů výboru.
Všichni jsme dobrovolníci a prakticky bez honoráře děláme tuto práci jen proto, abychom poponesli štafetový kolík, předaný našimi kolegy, kteří modřanskou organizaci v roce 1964 založili. Nikdo nám neplatí „služební telefony“, nikdo nám neplatí projetý benzín.
Tím, že jsme nemohli už podruhé uspořádat výroční schůzi, nemohli jsme ani oslovit případné účastníky o jakoukoliv formu pomoci v naší praci a v naší organizaci a tak se zaťatými zuby jen vše tlačime dál.

Pokud by komukoliv z Vás nebyl osud modřanské organizace lhostejný, dejte nám o sobě vědět. Nepotřebujeme ale mezi námi lidi, ktěŕi by chtěli jen brát (…tuto zkušenost jsme již udělali a opakovat ji už vážně nechceme), hledáme spíše modřanské srdcaře, kteří by i něco ze svého života obětovali na úkor postrkávání onoho „štafetového kolíku“……. „aktivní důchodce a modřaňák“ je idéál 🙂.

Děkujem zároveň všem, kteří aktuální problém chápu, místo nadávek naś naopak podporují a vedle toho i popřejí našemu pokladníkovi, aby mohl brzo zase „normálně žít“.

Díky a svým spůsobem se i my omlouváme……

Vaše MO Praha 4 Modřany

 

Zásadní změny v „pracovní povinnosti“ od roku 2022

Aby se předcházelo „migraci“ členů mezi jednotlivými pražskými místními organizacemi kvůli „výhodám“, mezi které samozřejmě patří jak výše poplatlů za neodpracované brigády, tak i věková hranice k odpouštění této pracovní povinnosti, stanovil ČRS ÚSMP od 1.1.2022 nová pravidla. Od nadcházející sezóny tak docházi k výrazné změně v zásadách plnění pracovní povinnosti, které vycházejí ze směrnice ČRS ÚSMP, která byla 14.9.2021 schválena výborem ČRS ÚSMP a 21.9.2021 konferencí ČRS ÚSMP.

A jaké změny naše členy v tomto směru čekají ? Nová pravidla Vám představujeme v následujících bodech :

Základní členská pracovní povinnost představuje odpracování 10 hodin za rok pro členy v kategorii mládež a dospělí.

Od přímé účasti na pracovní povinnosti může být upuštěno s tím, že člen předpokládanou hodnotu práce uhradí v penězích. Minimální výše finanční náhrady za neodpracované brigády je 500,- CZK. Za každého člena, který uhradí pracovní roční příspěvek za neodpracované brigády, odvede místní organizace 100,- CZK na ČRS ÚSMP (ČRS Územní svaz hl.města Prahy).

Děti do 15 let jsou od pracovní povinnosti osvobozeny.

O osvobození od pracovní povinnosti u mládeže, žen, členů nad 65 let, členů v plném invalidním důchodu nebo držitelů průkazu ZTP-ZTP/P rozhoduje výbor MO ČRS. Naše MO-Praha 4 Modřany samozřejmě všechny výše uvedené skupiny z pracovní činnosti osvobozuje.

A co to ve zkratce pro každého z Vás  znamená ?

Všichni dospělí (vyjma žen) od 19 do 65 let včetně tak podléhají pracovní povinnosti nebo povinnosti neodpracované brigády uhradit. Dchází tak ke zvýšení horní hranice ze 63 na 65 let, přičemž u naší organizace bylo osvobození již po dosažení 60 let. Vzhledem k tomu, že docházelo kvůli pracovní povinnosti ke spekulativním přestupům v rámci Prahy, byla pro všechny pražské organizace tak nastavena jednotná pravidla.

Směrnici ĆRS ÚSMP „Zásady plnění pracovních povinností“ si můžete ve formátu PDF přečíst po kliknutí na náhled této směrnice.

Do nové sezóny 2022 s novým úlovkovým lístkem

Chtěli bychom informovat naše členy, že na sezónu 2022 bude nový formát úlovkového lístku. Bude se jednat o formát A4 (formát „harmonika“ již nebude) a nejzásadnější změna u této povolenky je, že zcela zmizela „zadní strana“ se sumářem úlovků a docházek.
Zároveň je na novém formátu úlovkového lístku pro docházky o 28 řádků méně. Vyzýváme proto všechny „rybářské turisty“, kterým nestačí 98 řádků, aby si při zakoupení povolenky na rok 2022 vyžádali rovnou druhý úlovkový lístek.

Dle informace ČRS byly důvodem změny špatně vyplňované sumáře některými rybáři, které tak byly mnohdy zavádějící a negativně oblivňovaly výslednou statistiku.
Nově se tak bude statistika na ČRS vyhodnocovat přímo z docházek. Náklady na tisk tohoto typu úlovkového lístku jsou určitě nižší, nicméně vzhledem k tomu že statistické vyhodnocení povolenky pouze z docházek je časově náročnější, budou finanční náklady placené za toto vyhodnocení externím firmám zhruba 3,5x vyšší.

Povinnost vyplnit sumář na zadní straně úlovkového lístku za sezónu 2021 samozřejmě nadále platí a její nedodržení bude samozřejmě zatíženo zvýšeným poplatkem.

 

Ulovkovy list_2022

Nedostatky ve vyplňování úlovkových lístků

Anketa uveřejněná v časopisu Rybářství na téma „S jakými nejčastějšími nedostatky se setkáváte při zpracování odevzdaných úlovkových lístků“ jen potvrzuje i naše zkušenosti s odevzdanými úlovkovými lístky členů naší místní organizace.

  • špatně a nekompletně sečtené docházky
  • součty úlovků
  • naznalosti čísla revíru či podrevíru
  • nečitelné nebo špatně čitelné záznamy
  • sloupec „Počet docházek“ zůstává často nevyplněný, jakoby někteří rybáři ani netušili k čemu slouží

Žádáme proto všechny naše členy, aby své úlovkové lístky odevzdávali řádně a správně vyplněné. Vaše záznamy jsou statisticky vyhodnocovány a na základě těchto statistických výsledků se rozhoduje i o zarybňování revírů. Vzhledem k tomu, že ČRS musí zpracovat přes 66 tisíc povolenek, jistě chápete, že každé špatné, nesprávné či nečitelné vyplnění povolenky ze strany Vás, rybářů celou práci jenom zdržuje a komplikuje. Zároveň věříme, že finanční postihy za špatně vyplněné či pozdně nebo vůbec neodevzdané úlovkové lístky po přečtení članků chápete.

Je třeba si zároveň uvědomit, že pokud se situace s vyplňováním povolenek v členské základně nezlepší, ČRS může po svých zkušenostech přistoupit k razantním postihům.

Brigády v roce 2021

Vzhledem k tomu, že celá naše společnost byla od začátku roku 2021 opět velice těsně sevřená  problémy s virem COVID 19, mohl se výbor naší organizace prvně sejít až 02.06.2021, což je prakticky po šesti měsících od poslední výborové schůze. Při tomto setkání výboru jsme se kromě jiného dohodli i na následujících termínech společných brigád :

Jarní brigády :

1. termín :  19.06. 2021 od 8:00

Podzimní brigády :

1. termín : 11.09.2021 od 9:00

2. termín : 02.10. 2021 od 9:00

3. termín : 16.10.2021 od 9:00

Veškeré brigády se konají na „rybníčku“, ul. „U domu služeb“ v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků.

Prosíme zájemce kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na následujících kontaktech :

e-mail : info@rybari-modrany.cz

Děkujeme pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

Poslední šance k zakoupení povolenky pro sezónu 2021…

Chtěli bychom informovat všechny naše členy, že úřední hodiny a prodej povolenek u naší organizace Praha 4 Modřany končí poslední čtvrtek v květnu 2021. Nadcházející tři týdny tak máte poslední příležitost k zakoupení povolenky k rybolovu na sezónu 2021.

Na Farský rybníček můžete standardně přijít od 15:00. Stále máme v nabídce povolenky mimopstruhové územní („pražské“) a celosvazové a také i poslední dva kusy povolenek celosvazových, pstruhových.

11. 02. 2021 máme bohužel ZAVŘENO

Krásné Vánoce všem a PF 2021

ČRS MO Praha 4  Modřany přeje všem svým členům krásné vánoční svátky, úspěšné vykročení do roku 2021 a zejména spoustu krásných úlovků.

Petrův zdar.

 

 

Prodej povolenek 2021 – Upřesnění

Na základě dopisu, který jsem obdrželi od jednatele ČRS ÚS hl.m. Prahy s organizačními pokyny pro organizování prodeje povolenek, se naše organizace rozhodla rozšířit úřední hodiny a to následovně :

  • v měsíci lednu budeme zahajovat od 2. týdne, konkrétně od čtvrtka, 7.01.2021 v čase od 15 do 18:00

  • celý leden Vám pak budeme k dispozici vždy každé úterý a čtvrtek ve standardním čase, tzn. od 15 do 18:00

Podle zájmu pak operativně vyhodnotíme, zda úřední hodiny přidáme i v únoru nebo zda se vrátíme jen ke standardním čtvrtkům.

Uvedená opatření zavádíme z toho důvodu, abychom předešli tvorbě front, které jsou v období pandemie COVID 19 nežádoucí. Věříme, že dané opatření přijmete pozitivně. Na oplátku Vás žádáme o důsledné dodržování všech pravidel, která jsme pro areál Farského rybníčku během úředních hodin vyhlásili.