Individuální prodej povolenek pro opozdilé členy

Oficiální úřední hodiny, kdy jsme našim členům prodávali členské známky a vybrané povolenky nám posledního května 2023 skončily a proto nás již na Farském rybníčku nezastihnete.

Pokud ale patříte mezi opozdilce, kteří se tak dlouho rozmýšleli jakou povolenku si koupí, až Vám nakonec uniklo že je po oficiálních úředních hodinách, tak nezoufejte. Poveolenku Vám můžeme prodat individuálně po vzálemné domluvě.

Stačí, když nám napíšete do zpráv přes Messenger nebo pošlete e-mail na adresu info (zavináč) rybari-modrany.cz a věřím, že určitě domluvíme.

Mistrovství Farského rybníčku se vrací…

Uzavření ekonomiky a potažmo i celé naší společnosti v nedávné minulosti se podepsalo i na fungování místní organizace ČRS Praha 4 Modřany. Nejen že jsme nemohli uspořádat pravidelné výroční členské schůze pro naše členy, ale omezilo nás to i v uspořádání pravidelných dětských rybářských závodů, které jsme na našem Farském rybníčku organizovali již od roku 2017.

Vzhledem k tomu, že jsme se již při 1. ročníkem soutěže setkali s pozitivními reakcemi jak ze strany dětí, tak i ze strany jejich rodičů, udělali jsme z této soutěže každoroční tradici. Z výše uvedených důvodů jsme však poslední závody zorganizovali v červnu 2019 a následně měla tato naše „tradice“ tříletou pauzu.

Protože „tradice je tradice“ a protože nám letošní rok už nic zásadního nebrání soutěž uspořádat, vracíme se k těmto dětským závodům, nazvaným „Mistrovství Farského rybníčku“ a rádi uvítáme všechny dětské zájemce do 15 let o sportovní rybolov s jejich rodiči na 4. ročníku naší populární společné akce.

Závody budeme pořádat v sobotu 17.6.2023 na standardním místě, tzn. na Farském rybníčku, v ulici U Domu služeb.

Prezentace účastníků bude od 8:00 do 9:00 h, vlastní závody pak začnou od 9:00 h. Ukončení závodů předpokládáme asi ve 13:00 h s následným vyhlášením výsledků.

Závody jsou určeny pro děti a dorost do 15 let, účast je bezplatná a je určena i pro děti bez rybářského lístku. Každý účastník si vylosuje lovné místo a bude mu zapůjčen jeden rybářský prut včetně nástrah. Vlastní nástrahy budou zakázány a v případě porušení pravidla to bude důvod k diskvalifikaci. Zároveň musí mít každý soutěžící s sebou doprovod dospělé osoby, přičemž při prezentaci bude třeba odevzdat „Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů o dítěti“, který zasíláme elektronicky po přihlášení k závodům.

Přihlášky k účasti na závodech prosím zasílejte na e-mail: info@rybari-modrany.cz.

Počet přihlášených účastníků bude s ohledem na kapacitu Farského rybníčku omezen hranicí cca. 30 účastníků.

ĆRS-MO Praha 4 Modřany

Brigády pro sezónu 2023

Vážení kolegové rybáři,

Po společné úvaze jsme se tak shodli na následujících termínech společných brigád v roce 2023 :

Jarní brigády :

1. termín :  20.05. 2023 od 9:00
2. termín :  10.06. 2023 od 9:00

Podzimní brigády :

1. termín :  23.09.2023 od 9:00
Veškeré brigády se konají na „rybníčku“, ul. „U domu služeb“ v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků. Občerstvení ve formě jídla a pití je zajištěno a kromě příjemného pocitu z „práce pro dobrou věc“ zažijete snad i nějakou tu legraci.
Pouze prosíme zájemce, kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na náš e-mail : info“zavináč“rybari-modrany.cz. Podle registrace každého z Vás tak máme představu o počtu zúčastněných lidí, podle čehož následně napláujeme práce, které chceme dělat. Pokud se nezaregistrujete a v den brigády a tzv. neohlášeně příjdete, samozřejmě Vás „domů nepošleme“, ale jistý „organizační problém“ nám to samozřejmě způsobí.
Pro příklad uvedu jednu zkušenost : Na brigády se přihlásili jeden, dva lidé a ve finále Vás přišlo šest. Díky „malému“ počtu prvotně přihlášených lidí jsme nenaplánovali rozsáhlejší práci, kterou jsme chtěli udělat, nicméně pokud by se všech šest přihlásilo, bylo by možné se do toho klidně pustit. Protože se s úkolem ale prvotně nepočítalo, nebyl nakoupený materiál a tak jsme pro všech šest lidí museli tzv. „vařit z vody“ a hledat, co budou dělat a důležitější práce nám pak vlastně stála…..
Věříme, že všichni z Vás toto plně chápete a přístě se již budete na naše brigády všichni „registrovat“.
Děkujeme za pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

Školení pro nové zájemce o rybářský lístek na rok 2023

Dle podmínek pro „nové zájemce“ o rybářský lístek, které najdete ZDE : vyhlašujeme následující termíny školení :

  • 21.02. 2023
  • 28.02. 2023
  • 07.03. 2023
  • 14.03. 2023
  • 27.03. 2023
  • 11.04. 2023
  • 25.04. 2023

Vyhlášené termíny jsou vždy v úterý a konají se od 17:00 v naší klubovně na Farském rybníčku.

Každý zájemce o rybářský lístek a tím pádem i o toto školení, musí v dostatečném časovém předstihu (během úředních hodin) vyplnit a na Farském rybníčku odevzdat vyplněnou „příhlášku nového člena„. Vlastní přihlášení na toto školení pak dohodneme osobně při odevzdání táto přihlášky. Pro zájemce, kteří již přihlášku odevzdali a pouze čekají na vyhlášení termínů se mohou přihlásit emailem na info@rybari-modrany.cz

Počet osob je s ohledem na velikost klubovny omezen na 3-4 účastníky. Pokud by byl o školení velký zájem a vyhlášené termíny by nestačily, budeme to operativně řešit buď individuálně nebo formou vyhlášení dalších termínů.

22.3.2023 – Výroční členská schůze v roce 2023

Datum konání : 22. 03. 2023, zahájení schůze od 18:00

Místo konání : Generála Šišky 2375/6, Praha 12 – Modřany

ČRS-MO Praha 4 Modřany opět pořádá v roce 2023 pro své členy další výroční členskou schůzi, na které budou členové informováni o aktuálních usneseních ČRS a o dění v naší místní organizaci Praha 4 Modřany. Vítána je samozřejmě i diskuze mezi členy.

Stejně jako v loňském roce se i letos sejdeme v budově „nové radnice“ tentokrát se ale sejdeme v tzv. „multifunkčním sále“ v budově nové radnice, který se nachází hned vedle restaurace „U radnice“,  kde bude zajištěno i následné občerstvení po skončení schůze.

Na výroční schůzi jsou výborem MO ČRS Praha 4 Modřany srdečně zváni všíchni naši členové.
Zároveň věříme, že se Vám na výroční schůzi v budově nové radnice bude líbit a že se sejdeme v hojném počtu.

Roční Středočeská územní povolenka pouze pro členy Středočeského územního svazu

 

Na zaákladě schváleného usnesení územní konference StŘedočeského územního svazu ze dne 10.09.2022, ve kterých konference v bodě č.1 písmeno e) schválila statut společného rybolovu na rybářských revírech a vodních plochách provozovaných v ČRS, z.s., Středočeském územním svazu s platností od 1.1.2023, dle kterého bude možné prodat ROČNÍ Středočeskou územní povolenku povolenku pouze členovi Středočeského územního svazu nebo hostujícímu členovi v MO Stř. ÚS dle platných stanov ČRS.

V praxi toto usnesení zanmená, že člen, který je registrován u jiného než Středočeského územního svazu si již nemůže „Středočeskou povolenku“ zakoupit tak, jak tomu bylo dříve a z výše uvedeného důvodu Vám ji neprodají ani v sídle SÚS v Lahovivích. Jakákoliv snaha tuto povolenku získat by proto byla marná i tam……

Všem, kterým tat zpráva „nestačí“ předkládáme informační dopis ze SÚS ZDE :

Povolenky pro sezónu 2023 od 5.ledna 2023

První jarní brigáda 2022

Na poslední společné schůzi výboru MO Praha 4 Modřany jsme se  dohodli i na následujícím termínech první jarní brigády, která se bude konat

23.04. 2022 od 9:00 na „Farském rybníčku“ v ul. U Domu služeb v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků.

Předmětem brigády bude první údržba po prošlem zimním období a zejména pokládka zámkové dlažby pod plánovaný „dřevník“, kde se bude skladovat dřevo k vytápění při vydávání povolenek.

Prosíme zájemce kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na následujících kontaktech :

e-mail : info@rybari-modrany.cz

Děkujeme pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

Zásadní změny v „pracovní povinnosti“ od roku 2022

Aby se předcházelo „migraci“ členů mezi jednotlivými pražskými místními organizacemi kvůli „výhodám“, mezi které samozřejmě patří jak výše poplatlů za neodpracované brigády, tak i věková hranice k odpouštění této pracovní povinnosti, stanovil ČRS ÚSMP od 1.1.2022 nová pravidla. Od nadcházející sezóny tak docházi k výrazné změně v zásadách plnění pracovní povinnosti, které vycházejí ze směrnice ČRS ÚSMP, která byla 14.9.2021 schválena výborem ČRS ÚSMP a 21.9.2021 konferencí ČRS ÚSMP.

A jaké změny naše členy v tomto směru čekají ? Nová pravidla Vám představujeme v následujících bodech :

Základní členská pracovní povinnost představuje odpracování 10 hodin za rok pro členy v kategorii mládež a dospělí.

Od přímé účasti na pracovní povinnosti může být upuštěno s tím, že člen předpokládanou hodnotu práce uhradí v penězích. Minimální výše finanční náhrady za neodpracované brigády je 500,- CZK. Za každého člena, který uhradí pracovní roční příspěvek za neodpracované brigády, odvede místní organizace 100,- CZK na ČRS ÚSMP (ČRS Územní svaz hl.města Prahy).

Děti do 15 let jsou od pracovní povinnosti osvobozeny.

O osvobození od pracovní povinnosti u mládeže, žen, členů nad 65 let, členů v plném invalidním důchodu nebo držitelů průkazu ZTP-ZTP/P rozhoduje výbor MO ČRS. Naše MO-Praha 4 Modřany samozřejmě všechny výše uvedené skupiny z pracovní činnosti osvobozuje.

A co to ve zkratce pro každého z Vás  znamená ?

Všichni dospělí (vyjma žen) od 19 do 65 let včetně tak podléhají pracovní povinnosti nebo povinnosti neodpracované brigády uhradit. Dchází tak ke zvýšení horní hranice ze 63 na 65 let, přičemž u naší organizace bylo osvobození již po dosažení 60 let. Vzhledem k tomu, že docházelo kvůli pracovní povinnosti ke spekulativním přestupům v rámci Prahy, byla pro všechny pražské organizace tak nastavena jednotná pravidla.

Směrnici ĆRS ÚSMP „Zásady plnění pracovních povinností“ si můžete ve formátu PDF přečíst po kliknutí na náhled této směrnice.

Do nové sezóny 2022 s novým úlovkovým lístkem

Chtěli bychom informovat naše členy, že na sezónu 2022 bude nový formát úlovkového lístku. Bude se jednat o formát A4 (formát „harmonika“ již nebude) a nejzásadnější změna u této povolenky je, že zcela zmizela „zadní strana“ se sumářem úlovků a docházek.
Zároveň je na novém formátu úlovkového lístku pro docházky o 28 řádků méně. Vyzýváme proto všechny „rybářské turisty“, kterým nestačí 98 řádků, aby si při zakoupení povolenky na rok 2022 vyžádali rovnou druhý úlovkový lístek.

Dle informace ČRS byly důvodem změny špatně vyplňované sumáře některými rybáři, které tak byly mnohdy zavádějící a negativně oblivňovaly výslednou statistiku.
Nově se tak bude statistika na ČRS vyhodnocovat přímo z docházek. Náklady na tisk tohoto typu úlovkového lístku jsou určitě nižší, nicméně vzhledem k tomu že statistické vyhodnocení povolenky pouze z docházek je časově náročnější, budou finanční náklady placené za toto vyhodnocení externím firmám zhruba 3,5x vyšší.

Povinnost vyplnit sumář na zadní straně úlovkového lístku za sezónu 2021 samozřejmě nadále platí a její nedodržení bude samozřejmě zatíženo zvýšeným poplatkem.

 

Ulovkovy list_2022