ČRS MO Praha 4 Modřany jsou na Facebooku

Náš spolek ČRS-MO Praha 4 Modřany založil od 1.1.2018 vlastní stránku na facebooku. Pod touto stránkou byla zároveň spuštěna uzavřená skupina „Spolek rybáři Modřany“, která je určena pro členy ČRS MO Praha 4 Modřany.

Přístup do uzavřené skupiny mohou naši členové získat po zaslání žádosti o přihlášení do skupiny. Vedle této žádosti je třeba ještě připojit informace o Vašem jménu, příjmení a datu narození, abychom do skupiny vpustili pouze naše členy.

Věříme, že zřízení stránek „Rybáři Modřany“ na facebooku uvítáte a že se tyto stránky budou rozvíjet díky příspěvkům nás všech. Na výše uvedený facebookový profil se dostanete kliknutím na logo „Like us on facebook“ v tomto příspěvku.

Termíny školení v roce 2020 pro nové zájemnce o sportovní rybolov

MO ČRS Praha 4 Modřany vyhlašuje termíny školení s následnými zkouškami na rok 2020 pro nové zájemce o členství o sportovní rybolov v ČRS.

Termíny školení a zkoušek :

– 04. 02. 2020 (úterý)     –     kapacita 6 lidí

– 11. 02. 2020 (úterý)      –     kapacita 6 lidí

– 25. 02. 2020 (úterý)     –     kapacita 6 lidí

– 10. 03. 2020 (úterý)     –     kapacita 6 lidí

– 24.03. 2020 (úterý)     –     kapacita 6 lidí

– 31. 03. 2020 (úterý)     –     kapacita 6 lidí

– 14.04. 2020 (úterý)     –     kapacita 6 lidí

– 28.04. 2020 (úterý)     –     kapacita 6 lidí

Průběh zkoušek bude probíhat na „Farském rybníčku“ v ulici U Domu služeb v Modřanech v čase od 17:00.

Věnujte prosím pozornost „Postupu pro nové zájemce o členství v ČRS MO Praha 4 Modřany a o sportovní rybolov„, který najdete pod záložkou „Informace“ ZDE.

3.ročník dětských rybářských závodů

Stejně jako v předchozích letech, bude i letos naše místní organizace ČRS Praha 4 Modřany pořádat soutěž ve sportovním rybolovu pro děti a mládež pod názvem „Rybičky, rybičky,…rybáři jedou“. Závody pořádáme v sobotu, 15.6.2019 na Farském rybníčku, v ulici U Domu služeb.

Prezentace účastníků bude od 8:00 do 9:00h, vlastní závody pak začnou od 9:00h. Ukončení závodů předpokládáme asi ve 13:00h s následným vyhlášením výsledků.
Závody jsou určeny pro děti a dorost do 15 let, přičemž nejmladšího účastníka jsme v předchozích ročnících měli ve věku 3 roky. Účast je jako každý rok bezplatná.

Přihlášky k účasti na závodech prosím zasílejte na e-mail : info@rybari-modrany.cz. Každý účastník musí mít s sebou doprovod dospělé osoby, přičemž při prezentaci bude třeba odevzdat „Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů o dítěti“, který elektronicky zasíláme po přihlášení.

Budeme se těšit na hodně úlovků, dobrou náladu a samozřejmě na pěkné počasí.

Foto : Připomínka na 2.ročník dětských rabářských závodů v roce 2018.
Zdroj : Foto ČRS-MO Praha 4 Modřany

Pozvánka na výroční schůzi 2019

ČRS-MO Praha 4 Modřany pořádá pro své členy výroční schůzi, na které budou členové informováni o aktuálních usneseních ČRS a o dění v naší místní organizaci Praha 4 Modřany. Vítána je samozřejmě i diskuze mezi členy. Vedle výše uvedeného si společně připomeneme 55 výročí existence našeho rybářského spolku v Modřanech.

Zároveň upozorňujeme naše členy, kteří výroční schůze ČRS MO Praha 4 Modřany navštěvují pravidelně , že tento rok je opět změna v místě konání. Výroční schůze se bude konat 26.3.2019 (úterý) od 18:00 v administrativní budově „modřanského PRIORu“ na Sofijském náměstí.

Všichni naši členové jsou srdečně zváni.

Termíny brigád v roce 2019

Brigády pro členy ČRS MO Praha 4 Modřany se budou v roce 2019 konat v následujících termínech :

1. termín :  11.05. 2019 od 9:00

2. termín : 25.05.2019 od 9:00

3. termín : pomoc s organizaci „dětských rybářských závodů“, červen 2019 (přesné datum konání akce bude upřesněno)

4. termín :  21.09. 2019 od 9:00

Veškeré brigády se konají na „rybníčku“, ul. „U domu služeb“ v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků.

Prosíme zájemce kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na následujících kontaktech :

e-mail : info@rybari-modrany.cz

Děkujeme a těšíme se na Vaší účast.

PF 2019

Krásné vánoce, hodně dárků (…zejména těch co se nadají zabalit, tzn. štěstí a zdraví), úspěšný Nový rok a konečně i hodně krásných úlovků v roce 2019.

To vše přeje MO-ČRS Praha 4 Modřany nejen všem svým členům, ale i našim příznivcům a sympatizantům….

Prodej povolenek na rok 2019

Rádi bychom informovali naše členy, že prodej povolenek na rok 2019 zahajujeme 3.1. 2019 a to od 15:00 na Farském rybníčku. K zakoupení budou tzv. „pražské územní povolenky a celosvazové povolenky“. Pro členy, kteří si objednali povolenky „celorepublikové“ bude připraven i tento druh povolenky. Vydávání povolenek pro sezónu 2019 končí 9.5.2019.

Opakovaně bychom chtěli připomenout, že řádně a správně vyplněné úlovkové lístky 2018 musíte odevzdat do 15.1.2019. Nemusíte s nimi chodit samozřejmě osobně, ale stačí je vhodit do schránky na Farském rybníčku nebo u Bily v ulici „K Vltavě 56“. U nevyplněného nebo pozdně odevzdaného úlovkového lístku zaplatí jejich držitel zvýšený poplatek 200,- Kč, a to za každý z výše uvedených prohřešků zvlášť.

 

První povolenka pro děti zdarma i v roce 2019

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy pokračuje i pro rok 2019 v akci „první zdarma“ a dětem do 15 let tak nabízíme první územní povolenku (tzv. pražskou povolenku) zdarma. Navíc tuto akci rozšiřujeme z mimopstruhových povolenek i na pstruhové povolenky.

Podmínkou je jen členství dítěte v Českém rybářském svazu a není podstatné, zda již je dítě členem ČRS delší dobu. Jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat o opravdu první povolenku k rybolovu, kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo.
Pokud se tento zájemce rozhodne pro získání celosvazové mimopstruhové nebo pstruhové povolenky, pak uhradí pouze rozdíl cen obou povolenek. To znamená, že v případě mimopstruhové povolenky místo 700,- Kč zaplatí u své MO ČRS pouze 400,- Kč a v případě povolenky pstruhové místo 800,- Kč zaplatí u naší MO ČRS Praha 4 – Modřany pouze 500,-Kč.

Prosíme o poptávku „nestandardních“ povolenek

Vážení kolegové rybáři,

Konec roku je sice ještě relativně daleko, ale blíží se nám doba objednávání povolenek pro naší organizaci na rok 2019. Vedle standardních povolenek se občas setkáváme s požadavkem ze strany některých našich členů na tzv. „nestandardní“ povolenky. Příkladem může být např. „celorepubliková mimopstruhovou povolenka“ (v porovnání s „celosvazovou povolenkou“ tato povolenka platí i pro oblasti Jižní Moravy).

Vzhledem k tomu, že se jedná o „specifické povolenky“, objednáváme je pouze na základě konkrétního požadavku. Prosíme proto ty členy, kteří by měli o nějakou nestandardní povolenku zájem (celorepubliková mimopstruhová, celorepubliková pstruhová, celosvazová pstruhová – děti a pod.), aby nám dali vědět a my Vám je na základě požadavků od konkrétních rybářů objednáme a zajistíme.

Cena celorepublikových povolenek pro rok 2019 jsou následující :

  • Celorepubliková „mimopstruhová povolenka“ : 3.250,- Kč
  • Celorepubliková „pstruhová povolenka“ : 3.400,- Kč

Ceník všech ostatních druhů povolenek pro rok 2019 naleznete v přehledné tabulce ZDE :

 

24 hodinový rybolov na čtyřech pražských revírech

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR sp.zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9.6.2017 s nabytím právní moci dnem 12.6.2017 byla pro roky 2017 až 2019 Českému rybářskému svazu Územnímu svazu města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu na následujících čtyřech rybářských revírech podle níže uvedených pravidel: 401 029 Labe 20, 401 011 Sázava 5, 401 018 Vltava 6, 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech těchto revírech je povolen lov ryb také v období od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. a od 00:00 hod. do 06:00 hod. Lov ryb v měsíci září v rámci povolené výjimky je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna při lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. od 00:00 hod. do 06:00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. V případě pokračování lovu po 24. hodině je lovící povinnen zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

Všem sportovním rybářům přejeme příjemně strávené chvíle u rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy a bohaté řádně zapsané úlovky.