Individuální prodej povolenek pro opozdilé členy v roce 2024

Oficiální úřední hodiny, kdy jsme našim členům prodávali členské známky a vybrané povolenky nám posledního května 2024 skončily a proto nás již na Farském rybníčku nezastihnete.
Pokud ale patříte mezi opozdilce, kteří se tak dlouho rozmýšleli jakou povolenku si koupí, až Vám nakonec uniklo že je po oficiálních úředních hodinách, tak nezoufejte. Povolenku Vám můžeme prodat individuálně po vzálemné domluvě.
Stačí, když nám napíšete do zpráv přes Messenger nebo pošlete e-mail na adresu info (zavináč) rybari-modrany.cz a věřím, že určitě domluvíme.

5. ročník „Mistrovství Farského rybníčku“ – 15.06.2024

V letošním roce opět pořádáme „Mistrovství Farského rybníčku“ pro děti do 15 let.

Vzhledem k tomu, že jsme se již při 1. ročníku dětské rybářské soutěže setkali s pozitivními reakcemi jak ze strany dětí, tak i ze strany jejich rodičů, udělali jsme z této soutěže každoroční tradici. A protože „tradice je tradice“,  sejdeme se na Farském rybníčku i v letošním roce, konkrétně na 5. ročníku „Mistrovství Farského rybníčku“ a uvítáme zde všechny děti do 15 let se zájmem o sportovní rybolov s jejich rodiči.

Závody budeme pořádat v sobotu 15.6.2023 na standardním místě, tzn. na Farském rybníčku, v ulici U Domu služeb.

Prezentace účastníků bude od 8:00 do 9:00 h, vlastní závody pak začnou od 9:00 h. Ukončení závodů předpokládáme asi ve 13-14:00 h s následným vyhlášením výsledků.

Závody jsou určeny pro děti a dorost do 15 let, účast je bezplatná a je určena i pro děti bez rybářského lístku. Každý účastník si vylosuje lovné místo a bude mu zapůjčen jeden rybářský prut včetně nástrah. Vlastní nástrahy budou zakázány a v případě porušení pravidla to bude důvod k diskvalifikaci. Zároveň musí mít každý soutěžící s sebou doprovod dospělé osoby, přičemž při prezentaci bude třeba odevzdat písemný „souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů o dítěti“, který zasíláme elektronicky po přihlášení k závodům.

Přihlášky k účasti na závodech prosím zasílejte na e-mail: info@rybari-modrany.cz.

Počet přihlášených účastníků bude s ohledem na kapacitu Farského rybníčku omezen hranicí cca. 30 účastníků.

ĆRS-MO Praha 4 Modřany

Brigády pro sezónu 2024

Vážení kolegové rybáři,

Po společné úvaze jsme se shodli na následujících termínech společných brigád v roce 2024 :

Jarní brigády :

1. termín : 18.05. 2024 od 9:00

2. termín :  08.06. 2024 od 9:00

Podzimní brigády :

1. termín :  21.09.2024 od 9:00

2. termín :  05.10.2024 od 9:00

Veškeré brigády se konají na „rybníčku“, ul. „U domu služeb“ v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků. Občerstvení ve formě jídla a pití je zajištěno a kromě příjemného pocitu z „práce pro dobrou věc“ zažijete snad i nějakou tu legraci.

Pouze prosíme zájemce, kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na náš e-mail : info“zavináč“rybari-modrany.cz. Podle registrace každého z Vás tak máme představu o počtu zúčastněných lidí, podle čehož následně napláujeme práce, které chceme dělat. Pokud se nezaregistrujete a v den brigády a tzv. neohlášeně příjdete, samozřejmě Vás „domů nepošleme“, ale jistý „organizační problém“ nám to určitě způsobí.

Pro příklad uvedu jednu zkušenost : Na brigády se přihlásili jeden, dva lidé a ve finále Vás přišlo šest. Díky „malému“ počtu prvotně přihlášených lidí jsme nenaplánovali rozsáhlejší práci, kterou jsme chtěli udělat, nicméně pokud by se všech šest přihlásilo, bylo by možné se do toho klidně pustit. Protože se s úkolem ale prvotně nepočítalo, nebyl nakoupený materiál a tak jsme pro všech šest lidí museli tzv. „vařit z vody“ a hledat, co budou dělat. A důležitější práce nám pak vlastně stála…..

Věříme, že všichni z Vás toto plně chápete a budete na naše brigády „registrovat“.

Děkujeme za pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

Školení pro nové zájemce o rybářský lístek na rok 2024

Dle podmínek pro „nové zájemce“ o rybářský lístek, které najdete ZDE : vyhlašujeme následující termíny školení :

 • 20.02. 2024
 • 27.02. 2024
 • 12.03. 2024
 • 19.03. 2024
 • 16.04. 2024
 • 23.04. 2024

Vyhlášené termíny jsou vždy v úterý a konají se od 17:00 v naší klubovně na Farském rybníčku.

Každý zájemce o rybářský lístek a tím pádem i o toto školení, musí v dostatečném časovém předstihu (během úředních hodin) vyplnit a na Farském rybníčku odevzdat vyplněnou „příhlášku nového člena„. Vlastní přihlášení na toto školení pak dohodneme osobně při odevzdání táto přihlášky. Pro zájemce, kteří již přihlášku odevzdali a pouze čekají na vyhlášení termínů se mohou přihlásit emailem na info@rybari-modrany.cz

Počet osob je s ohledem na velikost klubovny omezen na 3-4 účastníky. Pokud by byl o školení velký zájem a vyhlášené termíny by nestačily, budeme to operativně řešit buď individuálně nebo formou vyhlášení dalších termínů.

Výroční schůze ČRS MO Praha 4 Modřany v roce 2024

ČRS-MO Praha 4 Modřany po roce opětovně pořádá pro své členy výroční členskou schůzi, která se bude konat ve středu, 20.03. 2024 od 18:00 v „mutlifunkčním sále“ v budově nové radnice, který se nachází hned vedle restaurace „U radnice“.

Jako každý rok budou členové informováni o aktuálních usneseních ČRS a o dění v naší místní organizaci Praha 4 Modřany. Vítána je samozřejmě i diskuze mezi členy.
Po skončení schůze je pro všechny naše členy tradičně připravena společná večeře.
Na výroční schůzi jsou výborem MO ČRS Praha 4 Modřany srdečně zváni všíchni naši členové.

Zároveň věříme, že se opět sejdeme v hojném počtu.

Úřední dny pro výdej povolenek od ledna 2024

Od sezóny 2024 přecházíme na RIS

Jak jsem Vás již různými cestami informovali, od roku 2024 přechází celý ČRS, tedy i naše místní organizace na „centrální systém“ který Vás bude dotýkat zejména v oblasti výdeje povolenek a následně i kárných řízení. A co zavedení tohoto systému bude pro Vás znamenat ?

 • Zejména chceme požádat všechny držitele plastové kartičky ZTP, aby tuto kartičku předkládali společně se všemi Vašimi rybářskými doklady. Do systému RIS se přenesla data z naší členské základny, informace o držitelích ZTP tam však nejsou a musí se nově u každého zadávat, včetně čísla legitimace ZTP s daty platnosti. Pokud si „vzpomenete“, že jste držitel ZTP až poté, co Vám bude vydána „standardní“ povolenka (myšleno, nikoli cenově zvýhodněné pro ZTP…) dodatečně s tím již nic neuděláme a „cesta zpět“ bude minimálně velice obtížná…… Co nemlžeme a ani nebudeme akceptovat jsou jakékoliv „dopisy“ od lékaže si že sociální zprávy, že máte sníženou pracovní schopnost….akceptujeme JEN A POUZE plastové kartičky ZTP.
 • Všichni z Vás, kteří máte členskou legitimaci bez čárového kódu musí dostat legitimaci novou, která bude tento čárový kód mít. I to ale bude pravděpodobně na „přechodnou dobu“, neboť ČRS přemýšlí o nějaké nové formě členské legitimace. Členské známky se jinak od roku 2024 do členské legitimace nevylepují !!!!!!
 • Vzhledem k tomu, že RIS hlídá „dvojí členství“. může se u někoho z Vás stát, že jste byl z naší organizace „automaticky“ odstraněn a Vaše členství bylo vráceno do Vaší původní organizace. Toto se mohlo stát zejména v případě, že Vaše původní organizace si Vás dále vedla v aktivní členské základně a nezadala si u Vás informaci o převodu. Pokud budete v RIS vedeni u jiné organizace, bohužel Vám nebudeme moci prodat ani členství, ani povoleku a Vás případ budeme muset řešit individuálně. Je to bohužel dáno „centrálním systémem“ a „šlendriánem“ na jedné či druhé straně. V těchto případech Vás proto žádáme o schovívavost a trpělivost, než Váš konkrétní problém vyřešíme….
 • Pokud jde o členské příspěvky, dle stanov je musí každý rybář uhradit do 30.dubna 2024. V minulosti jste někteří z Vás členství platili třeba až v květnu či červnu a ačkoliv jste porušili stanovy, vždy jsme to nějak vyřešili a nědělali „z komára velblouda“. Přechodem na RIS toto ale končí…..systém si bude hlídat datum a pokud členství nezaplatíte, po 30.04.2024  přestáváte být členem ČRS. Co to pro Vás bude detailně znamenat ještě přesně nevíme. Předpokládáme, že budete nuceni zaplatit navíc i zápisné jako „nový člen“.
 • A jedno upozornění na závěr….jak bylo řečeno, RIS je jednotný centrální systém ČRS a jako takový bude evidovat i Vaše prohřešky a kárná řízení. V případě, že Vám bude povolenka zabavena, bude tato skutečnost v RIS zaznamenána a pokud budete aktuálně v trestu, systém Vám povolenku prostě neumožní vydat a to u jakékoliv organizace ČRS. To samozřejmě platí i pro povolenky hostovací.

RIS přínese spoustu nových věcí jak pro nás tak i pro Vás. Doufám a věřím, že se nám to podaří zvládnout. Zejména v počátku prosíme o jistou dávku tolerance, zdrženlivost a klid. Řvaní, urážky ani arogantní výlevy či vnášení nervozity  Vám povolenku rychleji nezařídí…spíše naopak.

Děkujeme…..

Na Orlíku si již s územní povolenkou nezachytáte…..

Roční Středočeská územní povolenka pouze pro členy Středočeského územního svazu

 

Na zaákladě schváleného usnesení územní konference StŘedočeského územního svazu ze dne 10.09.2022, ve kterých konference v bodě č.1 písmeno e) schválila statut společného rybolovu na rybářských revírech a vodních plochách provozovaných v ČRS, z.s., Středočeském územním svazu s platností od 1.1.2023, dle kterého bude možné prodat ROČNÍ Středočeskou územní povolenku povolenku pouze členovi Středočeského územního svazu nebo hostujícímu členovi v MO Stř. ÚS dle platných stanov ČRS.

V praxi toto usnesení zanmená, že člen, který je registrován u jiného než Středočeského územního svazu si již nemůže „Středočeskou povolenku“ zakoupit tak, jak tomu bylo dříve a z výše uvedeného důvodu Vám ji neprodají ani v sídle SÚS v Lahovivích. Jakákoliv snaha tuto povolenku získat by proto byla marná i tam……

Všem, kterým tat zpráva „nestačí“ předkládáme informační dopis ze SÚS ZDE :

Zásadní změny v „pracovní povinnosti“ od roku 2022

Aby se předcházelo „migraci“ členů mezi jednotlivými pražskými místními organizacemi kvůli „výhodám“, mezi které samozřejmě patří jak výše poplatlů za neodpracované brigády, tak i věková hranice k odpouštění této pracovní povinnosti, stanovil ČRS ÚSMP od 1.1.2022 nová pravidla. Od nadcházející sezóny tak docházi k výrazné změně v zásadách plnění pracovní povinnosti, které vycházejí ze směrnice ČRS ÚSMP, která byla 14.9.2021 schválena výborem ČRS ÚSMP a 21.9.2021 konferencí ČRS ÚSMP.

A jaké změny naše členy v tomto směru čekají ? Nová pravidla Vám představujeme v následujících bodech :

Základní členská pracovní povinnost představuje odpracování 10 hodin za rok pro členy v kategorii mládež a dospělí.

Od přímé účasti na pracovní povinnosti může být upuštěno s tím, že člen předpokládanou hodnotu práce uhradí v penězích. Minimální výše finanční náhrady za neodpracované brigády je 500,- CZK. Za každého člena, který uhradí pracovní roční příspěvek za neodpracované brigády, odvede místní organizace 100,- CZK na ČRS ÚSMP (ČRS Územní svaz hl.města Prahy).

Děti do 15 let jsou od pracovní povinnosti osvobozeny.

O osvobození od pracovní povinnosti u mládeže, žen, členů nad 65 let, členů v plném invalidním důchodu nebo držitelů průkazu ZTP-ZTP/P rozhoduje výbor MO ČRS. Naše MO-Praha 4 Modřany samozřejmě všechny výše uvedené skupiny z pracovní činnosti osvobozuje.

A co to ve zkratce pro každého z Vás  znamená ?

Všichni dospělí (vyjma žen) od 19 do 65 let včetně tak podléhají pracovní povinnosti nebo povinnosti neodpracované brigády uhradit. Dchází tak ke zvýšení horní hranice ze 63 na 65 let, přičemž u naší organizace bylo osvobození již po dosažení 60 let. Vzhledem k tomu, že docházelo kvůli pracovní povinnosti ke spekulativním přestupům v rámci Prahy, byla pro všechny pražské organizace tak nastavena jednotná pravidla.

Směrnici ĆRS ÚSMP „Zásady plnění pracovních povinností“ si můžete ve formátu PDF přečíst po kliknutí na náhled této směrnice.