Roční Středočeská územní povolenka pouze pro členy Středočeského územního svazu

 

Na zaákladě schváleného usnesení územní konference StŘedočeského územního svazu ze dne 10.09.2022, ve kterých konference v bodě č.1 písmeno e) schválila statut společného rybolovu na rybářských revírech a vodních plochách provozovaných v ČRS, z.s., Středočeském územním svazu s platností od 1.1.2023, dle kterého bude možné prodat ROČNÍ Středočeskou územní povolenku povolenku pouze členovi Středočeského územního svazu nebo hostujícímu členovi v MO Stř. ÚS dle platných stanov ČRS.

V praxi toto usnesení zanmená, že člen, který je registrován u jiného než Středočeského územního svazu si již nemůže „Středočeskou povolenku“ zakoupit tak, jak tomu bylo dříve a z výše uvedeného důvodu Vám ji neprodají ani v sídle SÚS v Lahovivích. Jakákoliv snaha tuto povolenku získat by proto byla marná i tam……

Všem, kterým tat zpráva „nestačí“ předkládáme informační dopis ze SÚS ZDE :

Povolenky pro sezónu 2023 od 5.ledna 2023

Brigády v roce 2022

Vážení kolegové rybáři,

Dva roky jsme byli nuceni omezovat jakékoliv spolkové aktivity, včetně konání výroční členské schůze, kterou jsem mohli letos  v květnu, po více jak dvou letech konečně opět uskutečnit. I v případě brigád jsme do poslední chvíle nevěděli, zda je budeme moci uskotečnit či nikoliv. Nakonec jsem to vždy nějak zvládli a několik termínu se nám vždy podařilo zorganizovat.

Protože jsme optimisté, věříme že letošní rok bude v tomto směru „přátelštější“ a po společné úvaze jsme se tak shodli na následujících termínech společných brigád v roce 2022 :

Jarní brigády :

1. termín :  28.05. 2022 od 9:00

2. termín :  25.06. 2022 od 9:00

Podzimní brigády :

1. termín : 17.09.2022 od 9:00

2. termín : 15.10. 2022 od 9:00

Veškeré brigády se konají na „rybníčku“, ul. „U domu služeb“ v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků. Občerstvení ve formě jídla a pití je zajištěno a kromě příjemného pocitu z „práce pro dobrou věc“ zažijete snad i nějakou tu legraci.

Pouze prosíme zájemce, kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na náš e-mail : info“zavináč“rybari-modrany.cz. Podle registrace každého z Vás tak máme představu o počtu zúčastněných lidí, podle čehož následně napláujeme práce, které chceme dělat. Pokud se nezaregistrujete a v den brigády a tzv. neohlášeně příjdete, samozřejmě Vás „domů nepošleme“, ale jistý „organizační problém“ nám to samozřejmě způsobí.

Pro příklad uvedu jednu zkušenost : Na brigády se přihlásili jeden, dva lidé a ve finále Vás přišlo šest. Díky „malému“ počtu prvotně přihlášených lidí jsme nenaplánovali rozsáhlejší práci, kterou jsme chtěli udělat, nicméně pokud by se všech šest přihlásilo, bylo by možné se do toho klidně pustit. Protože se s úkolem ale prvotně nepočítalo, nebyl nakoupený materiál a tak jsme pro všech šest lidí museli tzv. „vařit z vody“ a hledat, co budou dělat a důležitější práce nám pak vlastně stála…..

Věříme, že všichni z Vás toto plně chápete a přístě se již budete na naše brigády všichni „registrovat“.

Děkujeme za pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

První jarní brigáda 2022

Na poslední společné schůzi výboru MO Praha 4 Modřany jsme se  dohodli i na následujícím termínech první jarní brigády, která se bude konat

23.04. 2022 od 9:00 na „Farském rybníčku“ v ul. U Domu služeb v Modřanech, kde je zároveň i sraz účastníků.

Předmětem brigády bude první údržba po prošlem zimním období a zejména pokládka zámkové dlažby pod plánovaný „dřevník“, kde se bude skladovat dřevo k vytápění při vydávání povolenek.

Prosíme zájemce kteří se chtějí zúčastnit, aby se přihlásili na následujících kontaktech :

e-mail : info@rybari-modrany.cz

Děkujeme pomoc každého z našich členů a těšíme se na Vaší účast.

11.5.2022 – Výroční členská schůze v roce 2022

Datum konání : 11. 05. 2022, zahájení schůze od 18:00

Místo konání : Generála Šišky 2375/6, Praha 12 – Modřany

Po delší přestávce způsobené pandemií COVID-19, pořádá ČRS-MO Praha 4 Modřany v roce 2022 pro své členy další výroční členskou schůzi, na které budou členové informováni o aktuálních usneseních ČRS a o dění v naší místní organizaci Praha 4 Modřany. Vítána je samozřejmě i diskuze mezi členy.

V letočním roce se poprvé sejdeme v tzv. „multifunkčním sále“ v budově nové radnice, který se nachází hned vedle restaurace U radnice,  kde bude zajištěno i následné občerstvení po skončení schůze.

Na výroční schůzi jsou výborem MO ČRS Praha 4 Modřany srdečně zváni všíchni naši členové.
Zároveň věříme, že se Vám na výroční schůzi v budově nové radnice bude líbit a že se i díky dvouletému výpadku v našich výročních schůzích sejdeme v hojném počtu.

Školení pro nové zájemce o rybářský lístek na rok 2022

Dle podmínek pro „nové zájemce“ o rybářský lístek, které najdete ZDE : vyhlašujeme následující termíny školení :

 • 15.03. 2022
 • 22.03. 2022
 • 29.03. 2022
 • 05.04. 2022
 • 19.04. 2022

Vyhlášené termíny jsou vždy v úterý a konají se od 17:00 v naší klubovně na Farském rybníčku.

Každý zájemce o rybářský lístek a tím pádem i o toto školení, musí v dostatečném časovém předstihu (během úředních hodin) vyplnit a na Farském rybníčku odevzdat vyplněnou „příhlášku nového člena„. Vlastní přihlášení na toto školení pak dohodneme osobně při odevzdání táto přihlášky. Pro zájemce, kteří již přihlášku odevzdali a pouze čekají na vyhlášení termínů se mohou přihlásit emailem na info@rybari-modrany.cz

Počet osob je s ohledem na velikost klubovny omezen na 3-4 účastníky. Pokud by byl o školení velký zájem a vyhlášené termíny by nestačily, budeme to operativně řešit buď individuálně nebo formou vyhlášení dalších termínů.

 

Školení pro členy rybářské stráže pro rok 2022

ČRS Územní svaz města Prahy otvírá nové termíny školení pro členy rybářské stráže.

Školení proběhne ve následujících třech termínech :

 • 5. března 2022 (sobota) od 10:00 hod ve společenském sále restaurace U Přístavu, U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav
 • 26.března 2022 (sobota) od 10:00 hod ve společenském sále restaurace U Přístavu, U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav
 • 2. dubna 2022 (sobota) od 10:00 hod v klubovně MO Ledeč nad Sázavou, Barborka 1000, Ledeč nad Sázavou

Kapacita sálu je cca 80 míst. Na jednotlivé termíny se musíte přihlásit přiloženým formulářem ve frmátu *.XLS (MS Excel) ZDE : nebo *.PDF (Acrobat Reader) ZDE :

Formulář je třeba vyplnit a zaslat na e-mail : hipmann@rybaripraha.cz .

Přihlášeni jste až ve chvíli, kdy vám přijde potvrzovací e-mail. Pokud by se stalo, že se termínu nemůžete zúčastnit, je třeba to neprodleně oznámit, aby mohl být operativně zařazen náhradník.

Účelem školení je vedle seznámení s novými Stanovami ČRS a Jednacím řádem ČRS, také s úpravami RŘ na revírech ÚSMP a prověření způsobilosti jednotlivých členů k dalšímu výkonu funkce RS.

Členové RS, kteří mají o výkon funkce zájem, musí mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti (platnost potvrzení je 5 let od vystavení). U členů, kteří potvrzení nepředloží se nepředpokládá další zájem o výkon funkce RS. Totéž platí i o členech RS, kteří se školení nezúčastní bez řádné omluvy nebo neprokáží dostatečné znalosti v rámci zkušebního testu.
Vzhledem k termínu a jeho včasnému stanovení budou akceptovány jen omluvenky ze zdravotních důvodů.

Pro řádně omluvené členy rybářské stráže, kteří se nebudou moci školení zúčastnit bude školení provedeno v náhradním termínu v prostorách Územního svazu. V rámci školení bude provedeno formální přezkoušení vycházející ze zákona č. 99/2004 Sb. Přezkoušení bude formou krátkého testu. Všechny otázky v testu obsažené budou v rámci školení probrány.

Program školení :
09:30 – 10:00          prezentace účastníků
10:00 – 13:30          jednotlivé bloky přednášejících a diskuse :

 • Stanovy a Jednací řád platný od 1.1.2022
 • Rybářský řád platný od 1.1.2022
 • změny v BPVRP
 • změny na revírech ÚSMP
 • rybníky s lovem ryb na udici
 • kárný příkaz
 • zápis do povolenky a postup při jejím zadržení
 • nový formát povolenky k lovu
 • stanovení způsobené škody
 • různé – povolenka MZe, lov na bójku, spolupráce s PČR a MP, oblast čistoty vod, právní otázky, organizační pokyny, vykazování činnosti, atd …

13:30 – 14:00 oběd
Po dobu školení bude k dispozici občerstvení nealko nápojem a kávou, na závěr bude oběd s libovolným nápojem na náklady Územního svazu.

V době školení se nebudou podávat alkoholické nápoje

Od 13.01.2022 obnovujeme úřední hodiny

FAQ-Covid : Odpověď na Vaše dotazy

Vážené rybářky, vážení rybáři,

Nezastíráme, že situace do které jsme se díky „Covid karanténě“ našeho pokladníka dostali, nás nepříjemně zaskočila a způsobila nám nemalé komplikace. To poslední, co aktuálně potřebujeme, je arogance a vulgarita některých našich členů, kteří si na nás vylévají svou zlost, protože „teď hned“ nemají svou povolenku a nemohou jít okamžitě na ryby. Jiní mají zase starost, že zaplatí cenu za roční povolenku, ale dostanou ji až v 2. polovině ledna, čímž ji mohou využívat jen 347 dnů místo 365.
Vesměs nikdo nebere v potaz fakt, že v této situaci může jít klidně i o lidský život, a nějaká „povolenka“ je vůči tomu opravdu nicotná……
Prostě, pokud věci fungují, jsou brány jako samozřejmost, pokud se ale vyskytne jakýkoliv problém, okamžitě to od některých arogantních členů „nevybíravě schytáme…..“
Na dotazy mnohých z Vás se proto pokusím vysvětlit jádro problému.

Pokladník má z popisu své funkce na „svou osobu“ podepsán předávací protokol a hmotnou odpovědnost za známky převzaté od Územního svazu, které nelze „jen tak“ předat v tašce přes plot. Přebírající by musel protokolárně a fyzicky převzít pokladnu a všechny ceniny, čímž by se vystavil kontaktu s infikovaným, dostal se do zákonné karantény a chod naší organizace by tak totálně paralyzoval.
Na dnešní schůzi výboru jsme se samozřejmě shodli, že nechceme dopustit další případné eskalování problému a promýšleli jsme další postup, jakým bychom bezpečně zajistili předání povolenek a pokladny. Dle informace které máme se pokladník příští týden podrobí dalšímu PCR testu, podle jehož výsledku se dále zařídíme.
…..prodej buď zahájí 18.01.2022 „bezinfekční pokladník“ osobně, nebo v opačném případě zajistíme předání pokladny a povolenek a pokud to bude minimálně trochu možné, prodej zahájíme v zastoupení s pomocí ostatních členů výboru naší organizace.

U tohoto bodu bych se trochu zastavil a zmínil se o zásadním problému naší organizace, kterým je personální obsazení. Věkový průměr členů našeho výboru je cca. 70 let, počet členů je aktuálně 7, přičemž aktivně se mohou na prodeji povolenek podílet pouze 4 členové (včetně pokladníka). Na konci roku 2021 jeden z našich členů zemřel, druhý je aktuálně těžce nemocen a zbylí dva jsou zaměstnání a nemohou si dovolit prodávat povolenky ve všední den v pracovním čase od 15:00. Jen pro porovnání, organizace které mají +/- stejný počet členů mají 10 členů výboru + 3 členy v kontrolně revizní komisi. My jsme vůči nim -6 členů výboru.
Všichni jsme dobrovolníci a prakticky bez honoráře děláme tuto práci jen proto, abychom poponesli štafetový kolík, předaný našimi kolegy, kteří modřanskou organizaci v roce 1964 založili. Nikdo nám neplatí „služební telefony“, nikdo nám neplatí projetý benzín.
Tím, že jsme nemohli už podruhé uspořádat výroční schůzi, nemohli jsme ani oslovit případné účastníky o jakoukoliv formu pomoci v naší praci a v naší organizaci a tak se zaťatými zuby jen vše tlačime dál.

Pokud by komukoliv z Vás nebyl osud modřanské organizace lhostejný, dejte nám o sobě vědět. Nepotřebujeme ale mezi námi lidi, ktěŕi by chtěli jen brát (…tuto zkušenost jsme již udělali a opakovat ji už vážně nechceme), hledáme spíše modřanské srdcaře, kteří by i něco ze svého života obětovali na úkor postrkávání onoho „štafetového kolíku“……. „aktivní důchodce a modřaňák“ je idéál 🙂.

Děkujem zároveň všem, kteří aktuální problém chápu, místo nadávek naś naopak podporují a vedle toho i popřejí našemu pokladníkovi, aby mohl brzo zase „normálně žít“.

Díky a svým spůsobem se i my omlouváme……

Vaše MO Praha 4 Modřany

 

Zásadní změny v „pracovní povinnosti“ od roku 2022

Aby se předcházelo „migraci“ členů mezi jednotlivými pražskými místními organizacemi kvůli „výhodám“, mezi které samozřejmě patří jak výše poplatlů za neodpracované brigády, tak i věková hranice k odpouštění této pracovní povinnosti, stanovil ČRS ÚSMP od 1.1.2022 nová pravidla. Od nadcházející sezóny tak docházi k výrazné změně v zásadách plnění pracovní povinnosti, které vycházejí ze směrnice ČRS ÚSMP, která byla 14.9.2021 schválena výborem ČRS ÚSMP a 21.9.2021 konferencí ČRS ÚSMP.

A jaké změny naše členy v tomto směru čekají ? Nová pravidla Vám představujeme v následujících bodech :

Základní členská pracovní povinnost představuje odpracování 10 hodin za rok pro členy v kategorii mládež a dospělí.

Od přímé účasti na pracovní povinnosti může být upuštěno s tím, že člen předpokládanou hodnotu práce uhradí v penězích. Minimální výše finanční náhrady za neodpracované brigády je 500,- CZK. Za každého člena, který uhradí pracovní roční příspěvek za neodpracované brigády, odvede místní organizace 100,- CZK na ČRS ÚSMP (ČRS Územní svaz hl.města Prahy).

Děti do 15 let jsou od pracovní povinnosti osvobozeny.

O osvobození od pracovní povinnosti u mládeže, žen, členů nad 65 let, členů v plném invalidním důchodu nebo držitelů průkazu ZTP-ZTP/P rozhoduje výbor MO ČRS. Naše MO-Praha 4 Modřany samozřejmě všechny výše uvedené skupiny z pracovní činnosti osvobozuje.

A co to ve zkratce pro každého z Vás  znamená ?

Všichni dospělí (vyjma žen) od 19 do 65 let včetně tak podléhají pracovní povinnosti nebo povinnosti neodpracované brigády uhradit. Dchází tak ke zvýšení horní hranice ze 63 na 65 let, přičemž u naší organizace bylo osvobození již po dosažení 60 let. Vzhledem k tomu, že docházelo kvůli pracovní povinnosti ke spekulativním přestupům v rámci Prahy, byla pro všechny pražské organizace tak nastavena jednotná pravidla.

Směrnici ĆRS ÚSMP „Zásady plnění pracovních povinností“ si můžete ve formátu PDF přečíst po kliknutí na náhled této směrnice.