Pro nové zájemce

Postup pro nové zájemce o členství v ČRS MO Praha 4 Modřany a o sportovní rybolov
Krok č.1 :

V úředních hodinách, tzn. od ledna do konce května každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 přijít „na rybníček“ v ulici „U Domu služeb“ (viz úřední hodiny) a vyplnit popř. odevzdat již vyplněnou přihlášku na které je kromě jiného uveden kontakt na daného uchazeče aby mohl být případně před školením a zkouškou kontaktován.

Přihlášku je k dispozici ke stažení zde : Přihláška pro nové zájemce

 Krok č.2 :

Zaplatit předepsané poplatky, tzn. aktuálně

pro dospělé (od 19 let) :

  • jednorázový příspěvek nového člena ………………….. 200,- Kč
  • členský poplatek …………………………………………. 700,- Kč
  • jednorázový poplatek za členskou legitimaci ………….. 10,- Kč

pro mládež (od 16 do 18 let) :

  • jednorázový příspěvek nového člena ………………….. 100,- Kč
  • členský poplatek …………………………………………. 300,- Kč
  • jednorázový poplatek za členskou legitimaci ………….. 10,- Kč

pro děti do 15 let :

  • jednorázový příspěvek nového člena ………………….. 100,- Kč
  • členský poplatek …………………………………………. 150,- Kč
  • jednorázový poplatek za členskou legitimaci ………….. 10,- Kč

Celkem nový člen bude pro zaregistrování potřebovat :

pro dospělé …………. 910,- Kč

pro mládež ………….. 410,- Kč

pro děti ………………. 260,- Kč

Krok č.3 :

Po zaplacení výše uvedených poplatků bude uchazeč zaveden jako nový člen a bude mu vystaven členský průkaz, který mu bude vydán po ukončení školení, složení zkoušky a zakoupení rybářského lístku na odboru životního prostředí v místě bydliště (viz dále).

 Krok č.4 :

Po ukončení školení a složení zkoušky bude uchazeči vydáno potvrzení, na jehož základě si bude moci na odboru životního prostředí v místě bydliště zakoupit rybářský lístek na časový úsek jednoho, tří nebo deseti let. Kontakt na odbor životního prostředí pro Prahu 12 Modřany naleznete ZDE.

 Krok č.5:

S rybářským lístkem se pak uchazeč opět v úředních hodinách dostaví na místo podání přihlášky, kde mu bude vydán členský průkaz na jehož základě je pak možné si zakoupit roční povolenku k rybolovu dle vlastního požadavku (viz. ceny povolenek)