Od sezóny 2024 přecházíme na RIS

Jak jsem Vás již různými cestami informovali, od roku 2024 přechází celý ČRS, tedy i naše místní organizace na „centrální systém“ který Vás bude dotýkat zejména v oblasti výdeje povolenek a následně i kárných řízení. A co zavedení tohoto systému bude pro Vás znamenat ?

  • Zejména chceme požádat všechny držitele plastové kartičky ZTP, aby tuto kartičku předkládali společně se všemi Vašimi rybářskými doklady. Do systému RIS se přenesla data z naší členské základny, informace o držitelích ZTP tam však nejsou a musí se nově u každého zadávat, včetně čísla legitimace ZTP s daty platnosti. Pokud si „vzpomenete“, že jste držitel ZTP až poté, co Vám bude vydána „standardní“ povolenka (myšleno, nikoli cenově zvýhodněné pro ZTP…) dodatečně s tím již nic neuděláme a „cesta zpět“ bude minimálně velice obtížná…… Co nemlžeme a ani nebudeme akceptovat jsou jakékoliv „dopisy“ od lékaže si že sociální zprávy, že máte sníženou pracovní schopnost….akceptujeme JEN A POUZE plastové kartičky ZTP.
  • Všichni z Vás, kteří máte členskou legitimaci bez čárového kódu musí dostat legitimaci novou, která bude tento čárový kód mít. I to ale bude pravděpodobně na „přechodnou dobu“, neboť ČRS přemýšlí o nějaké nové formě členské legitimace. Členské známky se jinak od roku 2024 do členské legitimace nevylepují !!!!!!
  • Vzhledem k tomu, že RIS hlídá „dvojí členství“. může se u někoho z Vás stát, že jste byl z naší organizace „automaticky“ odstraněn a Vaše členství bylo vráceno do Vaší původní organizace. Toto se mohlo stát zejména v případě, že Vaše původní organizace si Vás dále vedla v aktivní členské základně a nezadala si u Vás informaci o převodu. Pokud budete v RIS vedeni u jiné organizace, bohužel Vám nebudeme moci prodat ani členství, ani povoleku a Vás případ budeme muset řešit individuálně. Je to bohužel dáno „centrálním systémem“ a „šlendriánem“ na jedné či druhé straně. V těchto případech Vás proto žádáme o schovívavost a trpělivost, než Váš konkrétní problém vyřešíme….
  • Pokud jde o členské příspěvky, dle stanov je musí každý rybář uhradit do 30.dubna 2024. V minulosti jste někteří z Vás členství platili třeba až v květnu či červnu a ačkoliv jste porušili stanovy, vždy jsme to nějak vyřešili a nědělali „z komára velblouda“. Přechodem na RIS toto ale končí…..systém si bude hlídat datum a pokud členství nezaplatíte, po 30.04.2024  přestáváte být členem ČRS. Co to pro Vás bude detailně znamenat ještě přesně nevíme. Předpokládáme, že budete nuceni zaplatit navíc i zápisné jako „nový člen“.
  • A jedno upozornění na závěr….jak bylo řečeno, RIS je jednotný centrální systém ČRS a jako takový bude evidovat i Vaše prohřešky a kárná řízení. V případě, že Vám bude povolenka zabavena, bude tato skutečnost v RIS zaznamenána a pokud budete aktuálně v trestu, systém Vám povolenku prostě neumožní vydat a to u jakékoliv organizace ČRS. To samozřejmě platí i pro povolenky hostovací.

RIS přínese spoustu nových věcí jak pro nás tak i pro Vás. Doufám a věřím, že se nám to podaří zvládnout. Zejména v počátku prosíme o jistou dávku tolerance, zdrženlivost a klid. Řvaní, urážky ani arogantní výlevy či vnášení nervozity  Vám povolenku rychleji nezařídí…spíše naopak.

Děkujeme…..

Leave a Reply