Archiv pro Listopad, 2012

Všeobecné informace pro členy ČRS ze schůze předsedů MO

Od poloviny března 2013 bude platit vyhláška, týkající se predátorů. Aktuálně se pracuje na novém znění. Kormorán již nebude chráněn a stát zároveň přestane poskytovat finanční náhrady za škody, které tento predátor způsobí.

ČRS Územního svazu města Prahy zakoupil v Praze 4 – Podolí, v ulici Rybářská 3/4 nové sídlo organizace. V dosavadním sídle U Sovových mlýnů 1/134 na Praze 1 platí organizace velký nájem, který je navíc řočně navyšován o inflaci. Navíc není v tomto místě možný příjezd a parkování motorových vozidel, což je nepříjemné zejména pro ostatní MO při vydávání různých tiskopisů. Pěstěhováním do nového sídla se má zároveň problém s malými prostory. Termín stěhování je stanoven na jaro 2013.

Všechny rybářské revíry budou označeny ocelovými tabulkami s názvem a číslem revíru.

 

Informace ČRS-MO Praha 4 Modřany

Žádáme členy, aby dle rybářského řádu řádně vypisovali své úlovkové lístky. Na základě statistického vyhodnocení těchto úlovků se provádí následné zarybňování daných revírů.

Informace o datu výroční schůze bude včas na uveřejněna na webových stránkách nebo na vývěskách. Předávání pozvánek během úředních hodin již nebude nadále realizováno.

Organizací brigád našich členů byl pověřen p. Ing. Slavíček.