Informace ČRS-MO Praha 4 Modřany

Žádáme členy, aby dle rybářského řádu řádně vypisovali své úlovkové lístky. Na základě statistického vyhodnocení těchto úlovků se provádí následné zarybňování daných revírů.

Informace o datu výroční schůze bude včas na uveřejněna na webových stránkách nebo na vývěskách. Předávání pozvánek během úředních hodin již nebude nadále realizováno.

Organizací brigád našich členů byl pověřen p. Ing. Slavíček.

Leave a Reply