Školení pro členy rybářské stráže pro rok 2022

ČRS Územní svaz města Prahy otvírá nové termíny školení pro členy rybářské stráže.

Školení proběhne ve následujících třech termínech :

 • 5. března 2022 (sobota) od 10:00 hod ve společenském sále restaurace U Přístavu, U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav
 • 26.března 2022 (sobota) od 10:00 hod ve společenském sále restaurace U Přístavu, U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav
 • 2. dubna 2022 (sobota) od 10:00 hod v klubovně MO Ledeč nad Sázavou, Barborka 1000, Ledeč nad Sázavou

Kapacita sálu je cca 80 míst. Na jednotlivé termíny se musíte přihlásit přiloženým formulářem ve frmátu *.XLS (MS Excel) ZDE : nebo *.PDF (Acrobat Reader) ZDE :

Formulář je třeba vyplnit a zaslat na e-mail : hipmann@rybaripraha.cz .

Přihlášeni jste až ve chvíli, kdy vám přijde potvrzovací e-mail. Pokud by se stalo, že se termínu nemůžete zúčastnit, je třeba to neprodleně oznámit, aby mohl být operativně zařazen náhradník.

Účelem školení je vedle seznámení s novými Stanovami ČRS a Jednacím řádem ČRS, také s úpravami RŘ na revírech ÚSMP a prověření způsobilosti jednotlivých členů k dalšímu výkonu funkce RS.

Členové RS, kteří mají o výkon funkce zájem, musí mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti (platnost potvrzení je 5 let od vystavení). U členů, kteří potvrzení nepředloží se nepředpokládá další zájem o výkon funkce RS. Totéž platí i o členech RS, kteří se školení nezúčastní bez řádné omluvy nebo neprokáží dostatečné znalosti v rámci zkušebního testu.
Vzhledem k termínu a jeho včasnému stanovení budou akceptovány jen omluvenky ze zdravotních důvodů.

Pro řádně omluvené členy rybářské stráže, kteří se nebudou moci školení zúčastnit bude školení provedeno v náhradním termínu v prostorách Územního svazu. V rámci školení bude provedeno formální přezkoušení vycházející ze zákona č. 99/2004 Sb. Přezkoušení bude formou krátkého testu. Všechny otázky v testu obsažené budou v rámci školení probrány.

Program školení :
09:30 – 10:00          prezentace účastníků
10:00 – 13:30          jednotlivé bloky přednášejících a diskuse :

 • Stanovy a Jednací řád platný od 1.1.2022
 • Rybářský řád platný od 1.1.2022
 • změny v BPVRP
 • změny na revírech ÚSMP
 • rybníky s lovem ryb na udici
 • kárný příkaz
 • zápis do povolenky a postup při jejím zadržení
 • nový formát povolenky k lovu
 • stanovení způsobené škody
 • různé – povolenka MZe, lov na bójku, spolupráce s PČR a MP, oblast čistoty vod, právní otázky, organizační pokyny, vykazování činnosti, atd …

13:30 – 14:00 oběd
Po dobu školení bude k dispozici občerstvení nealko nápojem a kávou, na závěr bude oběd s libovolným nápojem na náklady Územního svazu.

V době školení se nebudou podávat alkoholické nápoje

Leave a Reply