„Rybářský informační systém“, zkráceně „RIS“

Vážení kolegové rybáři,

Již delší dobu, konkrétně po dubnovém zasedání Republikové rady ČRS v roce 2019, se ze strany Českého rybářského svazu začíná vážně mluvit o zavedení „rybářského informačního systému“, o kterém jste již v minulosti možná i něco zaslechli. Nejprve byl tento systém označován zkratkou  CIS (Centrální informační system), který byl následně přejmenován na RIS (Rybářský informační systém).

Tento uvažováný informační systém by měl sloužit nejen pro agendu evidence členů a k prodeji povolenek (agenda „Členská základna“), ale ČRS od tohot systému požaduje i další moduly. jako např. rybářská stráž, evidence revírů, rybníkářství, agendu sportu či agendu děti a mládež. Laicky řečeno by se dle našeho názoru mělo jednat o tzv. SAP systém pro rybáře. Kdo daný systém SAP zná a má navíc i zkušenosti s jeho implementací v jakékoliv firmě ví, že to není vůbec jednoduchá a laciná záležitost. Uvedený software by měl navíc fungovat tzv. on-line přes webové rozhraní, které bude vyžadovat nepřetržité připojení k internetu. Podrobnější prehled uvažovaných modulů si můžete prohlédnout ZDE:

Z finančního pohledu ČRS předpokládá pořizovací náklady na celý systém v řádu 34 mil. Kč s ročními provozními náklady cca. 2,2 mil. Kč / rok. Vedle toho ČRS počítá s vedlejšími náklady na tzv. zajištění administrativních procesů (studie proveditelnosti, zadávací dokumentace pro výběrové řízení, náklady na advokátní kancelář) a pro zajištění manažerské podpory (implementace systému, testování atd.).

Celkové náklady na vývoj a implementaci tohoto „Rybářského informačního systému“ se tak odhadují na 38-45 mil. Kč včetně DPH, přičemž očekávané náklady ve studii financování se dokonce uvádějí ve výši až 50 mil. Kč. 

Uvedené finanční náklady jsou samozřejmě hodně vysoké,  přičemž od počátku úvah o tomto informačním systému ČRS uvažoval o finanční dotaci z Miniserstva zemědělství resp. z peněz EU. Při neúspěšném jednání o této dotaci ČRS zcela vážně kalkuluje s vydáním mimořádné členské známky a to až do výše 200,- Kč.

Dnes již bohužel víme, že „dotace nebude“, Rada zrušila výběrové řízení dle dotačních pravidel a rozhodla, že informační systém bude ČRS financovat bez dotace z vlastních zdrojů. Ve zkratce to znamená, že tento „informační systém“ zaplatíme každý z nás formou buď mimořádné členské známky nebo dokonce i zvýšeným členským příspěvkem. Obáváme se, že při aktuálním stavu věci je možná jakákoliv varianta.

V závěru bychom chtěli říci, že Místni organizace Praha 4 Modřany tento „nabubřelý“ a nákladný systém nepotřebuje. Evidenci členské základny a výdej povolenek realizujeme pomocí softwarového produktu EvMo, který mají organizace zcela zdarma a ani Vy, naši členové nepociťujete při prodeji povolenky nějak zásadní zdržení či jakýkoliv „diskonfort“.

Dateilnější informace ohledně uvažované „architektuře“ informačního systému, plánovaném harmonogramu a zároveň i o uvažovaných modelech nákladů a financování si můžete přečíst z níže přiložených dokumentů. Dokumenty ve formátu PDF otevřete kliknutím na náhled níže.

 

 

 

Leave a Reply