FAQ-Covid : Odpověď na Vaše dotazy

Vážené rybářky, vážení rybáři,

Nezastíráme, že situace do které jsme se díky „Covid karanténě“ našeho pokladníka dostali, nás nepříjemně zaskočila a způsobila nám nemalé komplikace. To poslední, co aktuálně potřebujeme, je arogance a vulgarita některých našich členů, kteří si na nás vylévají svou zlost, protože „teď hned“ nemají svou povolenku a nemohou jít okamžitě na ryby. Jiní mají zase starost, že zaplatí cenu za roční povolenku, ale dostanou ji až v 2. polovině ledna, čímž ji mohou využívat jen 347 dnů místo 365.
Vesměs nikdo nebere v potaz fakt, že v této situaci může jít klidně i o lidský život, a nějaká „povolenka“ je vůči tomu opravdu nicotná……
Prostě, pokud věci fungují, jsou brány jako samozřejmost, pokud se ale vyskytne jakýkoliv problém, okamžitě to od některých arogantních členů „nevybíravě schytáme…..“
Na dotazy mnohých z Vás se proto pokusím vysvětlit jádro problému.

Pokladník má z popisu své funkce na „svou osobu“ podepsán předávací protokol a hmotnou odpovědnost za známky převzaté od Územního svazu, které nelze „jen tak“ předat v tašce přes plot. Přebírající by musel protokolárně a fyzicky převzít pokladnu a všechny ceniny, čímž by se vystavil kontaktu s infikovaným, dostal se do zákonné karantény a chod naší organizace by tak totálně paralyzoval.
Na dnešní schůzi výboru jsme se samozřejmě shodli, že nechceme dopustit další případné eskalování problému a promýšleli jsme další postup, jakým bychom bezpečně zajistili předání povolenek a pokladny. Dle informace které máme se pokladník příští týden podrobí dalšímu PCR testu, podle jehož výsledku se dále zařídíme.
…..prodej buď zahájí 18.01.2022 „bezinfekční pokladník“ osobně, nebo v opačném případě zajistíme předání pokladny a povolenek a pokud to bude minimálně trochu možné, prodej zahájíme v zastoupení s pomocí ostatních členů výboru naší organizace.

U tohoto bodu bych se trochu zastavil a zmínil se o zásadním problému naší organizace, kterým je personální obsazení. Věkový průměr členů našeho výboru je cca. 70 let, počet členů je aktuálně 7, přičemž aktivně se mohou na prodeji povolenek podílet pouze 4 členové (včetně pokladníka). Na konci roku 2021 jeden z našich členů zemřel, druhý je aktuálně těžce nemocen a zbylí dva jsou zaměstnání a nemohou si dovolit prodávat povolenky ve všední den v pracovním čase od 15:00. Jen pro porovnání, organizace které mají +/- stejný počet členů mají 10 členů výboru + 3 členy v kontrolně revizní komisi. My jsme vůči nim -6 členů výboru.
Všichni jsme dobrovolníci a prakticky bez honoráře děláme tuto práci jen proto, abychom poponesli štafetový kolík, předaný našimi kolegy, kteří modřanskou organizaci v roce 1964 založili. Nikdo nám neplatí „služební telefony“, nikdo nám neplatí projetý benzín.
Tím, že jsme nemohli už podruhé uspořádat výroční schůzi, nemohli jsme ani oslovit případné účastníky o jakoukoliv formu pomoci v naší praci a v naší organizaci a tak se zaťatými zuby jen vše tlačime dál.

Pokud by komukoliv z Vás nebyl osud modřanské organizace lhostejný, dejte nám o sobě vědět. Nepotřebujeme ale mezi námi lidi, ktěŕi by chtěli jen brát (…tuto zkušenost jsme již udělali a opakovat ji už vážně nechceme), hledáme spíše modřanské srdcaře, kteří by i něco ze svého života obětovali na úkor postrkávání onoho „štafetového kolíku“……. „aktivní důchodce a modřaňák“ je idéál 🙂.

Děkujem zároveň všem, kteří aktuální problém chápu, místo nadávek naś naopak podporují a vedle toho i popřejí našemu pokladníkovi, aby mohl brzo zase „normálně žít“.

Díky a svým spůsobem se i my omlouváme……

Vaše MO Praha 4 Modřany

 

Leave a Reply