Archiv pro Únor, 2022

Školení pro nové zájemce o rybářský lístek na rok 2022

Dle podmínek pro „nové zájemce“ o rybářský lístek, které najdete ZDE : vyhlašujeme následující termíny školení :

 • 15.03. 2022
 • 22.03. 2022
 • 29.03. 2022
 • 05.04. 2022
 • 19.04. 2022

Vyhlášené termíny jsou vždy v úterý a konají se od 17:00 v naší klubovně na Farském rybníčku.

Každý zájemce o rybářský lístek a tím pádem i o toto školení, musí v dostatečném časovém předstihu (během úředních hodin) vyplnit a na Farském rybníčku odevzdat vyplněnou „příhlášku nového člena„. Vlastní přihlášení na toto školení pak dohodneme osobně při odevzdání táto přihlášky. Pro zájemce, kteří již přihlášku odevzdali a pouze čekají na vyhlášení termínů se mohou přihlásit emailem na info@rybari-modrany.cz

Počet osob je s ohledem na velikost klubovny omezen na 3-4 účastníky. Pokud by byl o školení velký zájem a vyhlášené termíny by nestačily, budeme to operativně řešit buď individuálně nebo formou vyhlášení dalších termínů.

 

Školení pro členy rybářské stráže pro rok 2022

ČRS Územní svaz města Prahy otvírá nové termíny školení pro členy rybářské stráže.

Školení proběhne ve následujících třech termínech :

 • 5. března 2022 (sobota) od 10:00 hod ve společenském sále restaurace U Přístavu, U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav
 • 26.března 2022 (sobota) od 10:00 hod ve společenském sále restaurace U Přístavu, U malé řeky 623, Praha 5 – Zbraslav
 • 2. dubna 2022 (sobota) od 10:00 hod v klubovně MO Ledeč nad Sázavou, Barborka 1000, Ledeč nad Sázavou

Kapacita sálu je cca 80 míst. Na jednotlivé termíny se musíte přihlásit přiloženým formulářem ve frmátu *.XLS (MS Excel) ZDE : nebo *.PDF (Acrobat Reader) ZDE :

Formulář je třeba vyplnit a zaslat na e-mail : hipmann@rybaripraha.cz .

Přihlášeni jste až ve chvíli, kdy vám přijde potvrzovací e-mail. Pokud by se stalo, že se termínu nemůžete zúčastnit, je třeba to neprodleně oznámit, aby mohl být operativně zařazen náhradník.

Účelem školení je vedle seznámení s novými Stanovami ČRS a Jednacím řádem ČRS, také s úpravami RŘ na revírech ÚSMP a prověření způsobilosti jednotlivých členů k dalšímu výkonu funkce RS.

Členové RS, kteří mají o výkon funkce zájem, musí mít platné potvrzení o zdravotní způsobilosti (platnost potvrzení je 5 let od vystavení). U členů, kteří potvrzení nepředloží se nepředpokládá další zájem o výkon funkce RS. Totéž platí i o členech RS, kteří se školení nezúčastní bez řádné omluvy nebo neprokáží dostatečné znalosti v rámci zkušebního testu.
Vzhledem k termínu a jeho včasnému stanovení budou akceptovány jen omluvenky ze zdravotních důvodů.

Pro řádně omluvené členy rybářské stráže, kteří se nebudou moci školení zúčastnit bude školení provedeno v náhradním termínu v prostorách Územního svazu. V rámci školení bude provedeno formální přezkoušení vycházející ze zákona č. 99/2004 Sb. Přezkoušení bude formou krátkého testu. Všechny otázky v testu obsažené budou v rámci školení probrány.

Program školení :
09:30 – 10:00          prezentace účastníků
10:00 – 13:30          jednotlivé bloky přednášejících a diskuse :

 • Stanovy a Jednací řád platný od 1.1.2022
 • Rybářský řád platný od 1.1.2022
 • změny v BPVRP
 • změny na revírech ÚSMP
 • rybníky s lovem ryb na udici
 • kárný příkaz
 • zápis do povolenky a postup při jejím zadržení
 • nový formát povolenky k lovu
 • stanovení způsobené škody
 • různé – povolenka MZe, lov na bójku, spolupráce s PČR a MP, oblast čistoty vod, právní otázky, organizační pokyny, vykazování činnosti, atd …

13:30 – 14:00 oběd
Po dobu školení bude k dispozici občerstvení nealko nápojem a kávou, na závěr bude oběd s libovolným nápojem na náklady Územního svazu.

V době školení se nebudou podávat alkoholické nápoje