Archiv pro Srpen, 2021

Nedostatky ve vyplňování úlovkových lístků

Anketa uveřejněná v časopisu Rybářství na téma „S jakými nejčastějšími nedostatky se setkáváte při zpracování odevzdaných úlovkových lístků“ jen potvrzuje i naše zkušenosti s odevzdanými úlovkovými lístky členů naší místní organizace.

  • špatně a nekompletně sečtené docházky
  • součty úlovků
  • naznalosti čísla revíru či podrevíru
  • nečitelné nebo špatně čitelné záznamy
  • sloupec „Počet docházek“ zůstává často nevyplněný, jakoby někteří rybáři ani netušili k čemu slouží

Žádáme proto všechny naše členy, aby své úlovkové lístky odevzdávali řádně a správně vyplněné. Vaše záznamy jsou statisticky vyhodnocovány a na základě těchto statistických výsledků se rozhoduje i o zarybňování revírů. Vzhledem k tomu, že ČRS musí zpracovat přes 66 tisíc povolenek, jistě chápete, že každé špatné, nesprávné či nečitelné vyplnění povolenky ze strany Vás, rybářů celou práci jenom zdržuje a komplikuje. Zároveň věříme, že finanční postihy za špatně vyplněné či pozdně nebo vůbec neodevzdané úlovkové lístky po přečtení članků chápete.

Je třeba si zároveň uvědomit, že pokud se situace s vyplňováním povolenek v členské základně nezlepší, ČRS může po svých zkušenostech přistoupit k razantním postihům.